Scania's PPA - de voor de hand liggende keuze

Scania's PPA

Scania, één van 's werelds toonaangevende fabrikanten van transportvoertuigen en motoren, zet zich in om de CO2-uitstoot te verminderen met toonaangevende, ambitieuze doelstellingen. De transportsector is verantwoordelijk voor bijna een kwart van de wereldwijde CO2-uitstoot, en Scania's doelstellingen omvatten niet alleen de uitlaatemissies van hun voertuigen, maar ook de totale Co2-voetafdruk van het bedrijf.

"De op wetenschap gebaseerde klimaatdoelstellingen zijn volledig in lijn met onze bedrijfsdoelstellingen", zegt Jukka Tiusanen, CFO van Scania Finland. "En in dit transformatieve project speelt zonne-energie een belangrijke rol."

Scania heeft zonne-energie systemen laten installeren op de daken van Scania's servicegebouwen in Jyväskylä en Kotka. De door Solnet geleverde energiecentrales zijn in bedrijf sinds de zomer van 2020. Volgens Scania's vastgoedmanager Jami Lustman is er in het najaar van 2020 al een positieve verandering te zien, niet alleen in de uitstoot, maar ook in de verlaging van de elektriciteitskosten.

De platte daken van de servicegebouwen van Scania zijn perfect voor een grote zonne-energie installatie. De stijging van de transmissieprijzen voor elektriciteit, en in het bijzonder het door Solnet aangeboden PPA-contractmodel, vergemakkelijkte ook de besluitvorming bij de keuze voor een fossielvrije vorm van energieproductie. “Het gemak van het servicemodel was meteen duidelijk. We hoeven het beheer of het onderhoud van de energie installaties niet zelf te doen, "zegt vastgoedmanager Lustman. "Het zal ons zeker helpen om ons op onze eigen kernactiviteiten te concentreren en investeringen vrij te maken. "

Het servicemodel wordt wereldwijd steeds gebruikelijker
Het zonne-energie als a service-model (PPA) is in snel tempo over de hele wereld uitgegroeid tot dé vorm van inkoop van duurzame energie. In de afgelopen jaren is het servicemodel ook in Nederland gebruikelijker geworden. Hier wordt veroorzaakt door verschillende factoren. De duurzaamheidsdoelstellingen van grote internationale bedrijven zijn de afgelopen jaren flink aangescherpt, wat heeft bijgedragen aan een toename van de behoefte aan duurzame energie. Tegelijkertijd zijn verschillende service- en leaseoplossingen gemeengoed geworden en zijn contracten in hoge mate gestandaardiseerd. Nu steeds minder bedrijven eigenaar zijn van de voertuigen, het lunchrestaurant of zelfs het onroerend goed op hun terrein, waarom zou bedrijfskapitaal dan moeten worden besteed aan elektriciteitsopwekking?

Door het gebruik van een PPA - een Power Purchase Agreement, kan in een (groot) wind- of zonnepanelenpark emissievrije elektriciteit worden geproduceerd, van waaruit de elektriciteit via het elektriciteitsnet naar de gebruiker wordt getransporteerd. In het geval van zonne-elektriciteit is het ook mogelijk om direct ter plaatse elektriciteit op te wekken, waarbij transmissiekosten worden omzeild. Een virtuele PPA is een model waarbij de energie wordt opgewekt in een heel ander netwerk dan op uw locatie, dat wil zeggen in een ander land.

Het servicemodel is een gemakkelijke, investeringsvrije en risicobeperkende manier om strikte emissiedoelstellingen te behalen. Sluit u aan bij Scania om uw energie-uitstoot te verminderen en boek een afspraak met ons, om te horen hoe uw locaties ter plaatse duurzame energie kunnen opwekken. Wilt u meer informatie over PPA's, download dan het whitepaper over dit onderwerp.

Chris Limberger,
Manager Digital Marketing & Sales