9 marraskuuta 2020

Palvelumallin aurinkovoimala oli Scanialle helppo valinta

Scania aurinkovoimala

Maailmaan johtaviin kuljetusajoneuvojen ja moottorien valmistajiin lukeutuva Scania on sitoutunut kunnianhimoisiin tavoitteisiin, mitä tulee hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Liikenteen osuus maailman hiilidioksidipäästöistä on lähes neljännes, ja nyt asetetuilla tavoitteilla vaikutetaan paitsi ajoneuvoista ajon aikana syntyneisiin päästöihin, myös liiketoiminnan kokonaishiilijalanjälkeen.


”Tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet ovat täysin linjassa liiketoiminnallisten tavoitteidemme kanssa”, kertoo Scania Suomen talousjohtaja Jukka Tiusanen, ”Konsernin ilmastotavoitteiden ja strategiamme keskiössä on hiilestä irtautuminen. Tässä isossa kokonaisuudessa aurinkoenergialla on oma roolinsa.”

Aurinkoenergialla Tiusanen viittaa Scanian Jyväskylässä ja Kotkassa sijaitsevien huoltorakennuksien katoille asennettuihin aurinkovoimaloihin. Solnetin toimittamat voimalat ovat olleet toiminnassa kesästä 2020. Scanian kiinteistöpäällikkö Jami Lustmanin mukaan positiivinen muutos on nähtävillä jo nyt syksyllä 2020 paitsi päästöissä, myös sähkölaskussa: ”Ulkopuolelta ostetun sähkön määrä on vähentynyt noin 10 prosenttia edellisvuoteen verrattuna”, Lustman kiittää.

Scanian huoltorakennuksien tasaiset katot ovat kuin tehtyjä aurinkovoimalaa varten. Sähkön siirtohintojen kallistuminen ja erityisesti Solnetin tarjoama PPA-sopimusmalli helpottivat niin ikään päätöksentekoa fossiilitonta energiantuotantomuotoa valittaessa. ”Palvelumallin vaivattomuus puhutteli heti. Meidän ei tarvitse itse huolehtia voimaloiden toiminnasta tai huolloista”, kiinteistöpäällikkö Lustman listaa palvelumallin etuja, ”ilman muuta se auttaa meitä keskittymään omaan ydinliiketoimintaamme ja vapauttaa investointivaroja.” 

Palvelumalli yleistyy maailmalla ja myös meillä Suomessa

Muualla maailmassa päästövapaata sähköä on hankittu palvelumallilla jo pitkään. Viime vuosien aikana palvelumalli on yleistynyt myös Suomessa. Taustalla on useita eri tekijöitä. Kansainvälisten suuryritysten vastuullisuustavoitteet ovat kiristyneet huomattavasti viime vuosina, mikä osaltaan on lisännyt tarvetta uusiutuvalle energialle. Samaan aikaan erilaiset palvelu- ja leasingratkaisut ovat yleistyneet. Kun yhä harvempi yritys omistaa autoja, lounasravintolaa tai edes kiinteistöä jonka tiloissa toimivat, miksi pääomaa pitäisi kiinnittää sähkön tuotantoon?

Kansainvälisesti palvelumallista käytetään termiä PPA – Power Purchase Agreement. Päästövapaata sähköä voidaan tuottaa esimerkiksi isossa tuuli- tai aurinkopaneelipuistossa, joista sähkö siirretään käyttäjälle sähköverkkoa pitkin. Aurinkosähkön tapauksessa sähkön tuottaminen on mahdollista myös suoraan kiinteistöissä tai tontilla. Tällöin vältytään sähkön siirtomaksuilta, mikä luonnollisesti tuo kustannussäästöjä. Aurinkosähkön hankkiminen kiinteistökohtaisella palvelumallilla onkin globaalisti nouseva trendi.

Palvelumalli on helppo, nopea ja riskitön

Palvelumalli on helppo, nopea ja riskitön tapa saavuttaa tiukat päästötavoitteet. Tämä on myös osasyy siihen, miksi Scania päätti ryhtyä hyödyntämään aurinkosähköä palvelumallilla.  

 

Haluatko tietää lisää palvelumallista? Lataa täältä esite ”Palvelumalli eli PPA - helppo tapa hankkia aurinkovoimala".

 

Antti Lehmuskoski,
Antti on Solnetin ekologisesti ajatteleva ja toimiva humanisti, sekä toimii myynti- ja markkinointipäällikkönä Solnet Finlandissa.