ROI Duurzaamheidsdoelen
20 oktober 2022

Zonne-energie: Zo blijft elektriciteit ook in de toekomst betaalbaar

Dure elektriciteit heeft zowel bedrijven als consumenten bezig gehouden, vooral nadat Rusland de oorlog in Oekraïne begon. Door de opeenvolgende stijgingen van de elektriciteitsprijs denken bedrijven koortsachtig na over oplossingen voor de inkoop van hun elektriciteit. Het prijsrisico is dus voelbaar.

Een ander groot risico houdt verband met de afhankelijkheid van fossiele energiebronnen. De oorlog in Oekraïne heeft geleid tot een situatie waarin de beschikbaarheid van energie in Europa in het gedrang is gekomen. Daarom wordt er in heel Europa gewerkt aan het uitfaseren van fossiele energie en het vergroten van de zelfvoorzienendheid op energiegebied. Maar hoe kunt u zich tegen deze risico's beschermen?

De prijs van elektriciteit is drastisch gestegen en er is geen verandering in zicht
De prijs van elektriciteit in Europa is uitzonderlijk hard gestegen. Ondanks recente schommelingen, kan volgens schattingen van de sector het prijspeil in het ergste geval meerdere jaren hoog blijven.

Naast de oorlog in Oekraïne, is er de afhankelijkheid van Russisch gas voor de exploitatie van elektriciteitscentrales, de schade aan de Nord Stream-pijpleidingen, de problemen met Franse kerncentrales en vooral de onzekerheid op de energiemarkt in de toekomst. Bedrijven hebben veel stof tot nadenken over hoe ze de negatieve effecten van de prijs van elektriciteit in hun bedrijf kunnen beperken.

Kaj Kangasmäki, een van de oprichters van Solnet, biedt een relatief eenvoudige en effectieve methode die binnen het bereik van veel bedrijven ligt: ​​"Helaas zijn er geen goede manieren om de prijs van elektriciteit als geheel te beschermen, maar met behulp van zonne-energie stroom kan een bedrijf doorgaans tot 45% van zijn elektriciteitsverbruik met zonne-energie veiligstellen. De prijs van zonne-energie ligt momenteel - en volgens voorspellingen vrij ver in de toekomst - onder de netprijs. En wat het beste is; zonne-elektriciteit is niet alleen een betaalbare en verantwoorde oplossing, maar ook een schone en zelfvoorzienende", adviseert Kangasmäki.

Zonne-elektriciteit is de goedkoopste en tegelijkertijd de schoonste manier om elektriciteit op te wekken geworden
De kosten van zonne-energie systemen zijn de afgelopen tien jaar met ongeveer 90% gedaald. Hierdoor is zonne-energie op dit moment de goedkoopste en schoonste manier om elektriciteit op te wekken.

Dit heeft ertoe geleid dat de business case voor onsite (op de locatie zelf) geproduceerde zonne-elektriciteit over de hele linie is verbeterd. Terwijl eerder een terugverdientijd van ongeveer 10 jaar werd berekend voor een investering in zonne-elektriciteit, zijn de terugverdientijden bij de huidige prijs van stroom van het net aanzienlijk verkort.

"De businesscase zal natuurlijk verbeteren naarmate de prijs van netstroom stijgt. Tegelijkertijd is het prijsniveau van de componenten van PV-systemen weliswaar gestegen, maar is de winstgevendheid van de investering toch verbeterd. Onder onze klanten zijn we voorbeelden tegengekomen waarbij de terugverdientijd op investeringen met meerdere jaren werd verkort", verzekert Kangasmäki.

Nu kan het zinvol zijn om te investeren in zonne-electriciteit boven uw eigen gebruik
Hoewel in het geval van zonne-elektriciteit wordt gestreefd naar investeringsoptimalisatie op basis van eigen elektriciteitsverbruik, kan tegen de huidige elektriciteitsprijzen het produceren van zonne-elektriciteit boven de eigen behoefte een zeer rendabele oplossing zijn. Het geproduceerde overschot wordt tegen de SPOT-prijs verkocht aan het elektriciteitsnet. En aangezien de SPOT-prijs van elektriciteit uitzonderlijk hoog is gestegen, is het sinds kort mogelijk om een ​​behoorlijke vergoeding te krijgen van het elektriciteitsbedrijf voor het verkopen van het overschot.

Zelf voorzien in energie is de duurzame oplossing voor de lange termijn
Bijna 60% van de energie die in Europa wordt gebruikt, wordt geïmporteerd van buiten Europa. Zo'n grote afhankelijkheid van geïmporteerde energie, creëert aanzienlijke risicofactoren die zich nu voordoen met de oorlog die Rusland in Oekraïne begon. Bovenop het terugdringen van milieueffecten hebben Europese landen nu in slechts enkele maanden tijd een nieuw doel gedefinieerd; los komen van de afhankelijkheid van Rusland en daarmee de zelfvoorziening op energiegebied te vergroten.

Er zijn geen gemakkelijke snelle oplossingen voor het vervangen van geïmporteerde energie. Op de lange termijn is de enige duurzame oplossing om geïmporteerde energie te vervangen, het elektrificeren van transport, verwarming en industrie in combinatie met een radicale toename van de productie van hernieuwbare energie. De Verenigde Staten hebben in tien jaar tijd hun energieafhankelijkheid van geïmporteerde energie verbroken. Europa zou nu hetzelfde moeten doen, maar veel sneller en tegelijkertijd op een groenere manier. Zonne-energie is in veel opzichten het ideale antwoord op meerdere uitdagingen.

Solnet helpt bij het bereiken van doelen en voordelen
Solnet werkt doelbewust aan zowel het verminderen van de CO2 uitstoot, als het vergroten van de zelfvoorziening in Europa. De verandering wordt versneld, door bedrijven kostenbesparingen te bieden en door de overgang naar duurzame energie zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Kangasmäki somt voorbeelden op: "Tot nu toe hebben we meer dan 400 zonne-energie installaties geleverd aan grote klanten zoals IKEA, DHL en Lidl, evenals aan verschillende grote fondsbeheerders, verzekeringsmaatschappijen, logistieke bedrijven en kleinere industriële-, handels- en dienstverlenende bedrijven. In Duitsland zijn we nu een project aan het afronden waarbij we een zonne-energie installatie van 4 MWp op het dak van een bedrijfspand hebben geïnstalleerd. De transitie in Europa naar het gebruik van zonne-energie en het uitbannen van fossiele energiebronnen is dan ook in volle gang."

Chris Limberger,
Manager Digital Marketing & Sales