ROI
7 lokakuuta 2022

Aurinkosähkö: Puhtaasti paras ratkaisu pitää sähkön hinta kurissa

Kallis sähkö on pitänyt niin yrityksiä kuin kuluttajia varpaillaan erityisesti Ukrainan sodan puhkeamisen jälkeen. Sähkön hinta on kohonnut moninkertaiseksi vuoden takaisiin hintoihin nähden. Yritykset pohtivat kuumeisesti sähkönhankintaratkaisujaan. Hintariski on siis käsin kosketeltava.

Toinen suuri riski liittyy riippuvuuteen fossiilisista energianlähteistä. Venäjän aloittama sota Ukrainassa on johtanut tilanteeseen, jossa energian saatavuus Euroopassa on vaarantunut. Siksi kaikkialla Euroopassa pyritään pääsemään irti fossiilisesta energiasta ja nostamaan energian omavaraisuutta.

Miten suojautua näiltä riskeiltä?

Sähkön hinta on kohonnut rajusti eikä muutosta ole näköpiirissä
Sähkön hinta Suomessa on noussut poikkeuksellisen rajusti. Hintataso saattaa alan arvioiden mukaan pysyä korkeana pahimmassa tapauksessa jopa useamman vuoden.

Ukrainan sodan lisäksi hintojen nousuun ovat vaikuttaneet Pohjoismaiden heikko vesitilanne, Olkiluoto 3 -voimalan käyttöönoton viivästyminen sekä Venäjän sähköenergian tuonnin loppuminen. Yrityksillä onkin runsaasti pähkäiltävää, miten rajoittaa sähkön hinnan negatiivisia vaikutuksia liiketoiminnassaan.

Solnet Finlandin toimitusjohtaja Kaj Kangasmäellä on tarjolla suhteellisen helppo ja tehokas keino, joka on monen yrityksen ulottuvilla:

”Ikävä kyllä ei ole olemassa hyviä tapoja suojata sähkön hintaa kokonaisuudessaan, mutta aurinkosähköjärjestelmien avulla yritys pystyy suojaamaan tyypillisesti 10-30 % sähkönkulutuksestaan sähköllä, jonka hinta on tällä hetkellä ja ennusteiden mukaan myös melko pitkälle tulevaisuuteen alle verkkohinnan. Ja mikä hienointa, aurinkosähkö on edullisuutensa lisäksi myös vastuullinen ratkaisu puhtautensa ja omavaraisuutensa ansiosta,” Kangasmäki opastaa.

Aurinkosähköstä on tullut edullisin ja samalla puhtain tapa tuottaa sähköä
Aurinkosähköjärjestelmien kustannus on laskenut noin 90 % viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tämä on tehnyt aurinkosähköstä vähitellen edullisimman ja puhtaimman tavan tuottaa sähköä.

Tämä on johtanut siihen, että kiinteistössä paikalla tuotetun aurinkosähkön business case on parantunut kautta linjan. Kun aurinkosähköinvestoinnille on ennen laskettu noin 10 vuoden takaisinmaksuaika, niin nykyisellä verkkosähkön hinnalla laskettuna takaisinmaksuajat ovat lyhentyneet oleellisesti.

”Business case tietysti paranee sitä mukaa, mitä korkeampi verkkosähkön hinta on. Vaikkakin samalla aurinkosähköjärjestelmien komponenttien hintataso on noussut, niin investoinnin kannattavuus on siitäkin huolimatta muuttunut paremmaksi. Asiakkaidemme joukossa on tullut vastaan esimerkkejä investoinnin takaisinmaksuajan lyhentymisestä usealla vuodella,” Kangasmäki vakuuttaa.

Nyt voi olla järkevää investoida aurinkosähköön yli oman tarpeen
Vaikka aurinkosähkön kohdalla investoinnit pyritään optimoimaan yrityksen oman sähkönkäytön pohjalta, niin nykyisillä sähkön hinnoilla aurinkosähkön tuottaminen yli oman tarpeen saattaa olla hyvinkin järkevä ratkaisu. Tuotettu ylijäämä nimittäin myydään sähköverkkoon SPOT-hinnalla. Ja koska sähkön SPOT-hinta on liikkunut poikkeuksellisen korkealla, on ylijäämän myymisestä voinut viime aikoina saada sähköyhtiöltä varsin mojovan korvauksen.

Kangasmäki nyökyttelee ja vahvistaa väitteen: ”Perinteisesti ollaan tosiaan mitoitettu investointi omaa käyttöä ajatellen, mutta nyt kun ulos myytävä sähkö on hinnoissaan, niin optimaalinen ratkaisu voikin olla lyödä katto täyteen paneeleja. Riippuu tietysti sitten asiakasyrityksen tavoitteista, mikä on kulloinkin optimaalinen mitoitus: haluaako asiakas maksimoida tuoton, saavuttaa tietyt päästötavoitteet vai jotain muuta.”

Energiaomavaraisuus on pitkän aikavälin kestävä ratkaisu

Lähes 60 % Euroopassa käytetystä energiasta on tuotu Euroopan ulkopuolelta. Näin suuri ulkoinen riippuvuus tuontienergiasta luo merkittäviä riskitekijöitä, jotka nyt ovat realisoituneet Venäjän Ukrainassa aloittaman sodan myötä. Euroopan maissa onkin muutamassa kuukaudessa noussut ympäristövaikutusten ohella uudeksi tavoitteeksi katkaista riippuvuus Venäjästä ja nostaa energiaomavaraisuutta.

Tuontienergian korvaamiseen ei ole helppoja pikaratkaisuja. Pitkällä aikavälillä ainoa kestävä ratkaisu korvata tuontienergiaa on liikenteen, lämmityksen ja teollisuuden sähköistäminen sekä uusiutuvan energian määrän radikaali lisääminen. Yhdysvallat purki energiariippuvuutensa tuontienergiasta vuosikymmenessä, ja nyt Euroopan tulisi tehdä sama huomattavasti nopeammin, mutta samalla vihreämmin. Aurinkosähkö on monessa mielessä ideaali vastaus toiveisiin.


Solnet auttaa tavoitteiden ja hyötyjen saavuttamisessa
Solnet työskentelee määrätietoisesti sekä päästöjen vähentämiseksi että omavaraisuuden lisäämiseksi Euroopassa. Muutosta vauhditetaan tarjoamalla yrityksille kustannussäästöjä sekä tekemällä uusiutuvaan energiaan siirtymisen mahdollisimman helpoksi.

Kangasmäki luettelee esimerkkejä: ”Olemme tähän mennessä toimittaneet yli 400 aurinkovoimalaa suurasiakkaille, kuten IKEA, DHL, Lidl ja Kesko, sekä useille suurille varainhoitajille, vakuutusyhtiöille, logistiikka-alan yrityksille ja pienemmille teollisuus-, kauppa- ja palveluyrityksille. Saksassa olemme juuri saamassa valmiiksi projektin, jossa asennamme erään yrityksen kiinteistön katolle 4 MWp kokoisen aurinkovoimalan. Mittakaavaa luo kun kerron, että Suomen suurimpien kiinteistökohtaisten aurinkovoimaloiden koko on noin neljäsosa tästä. Euroopan siirtyminen aurinkovoiman käyttöön ja fossiilisista energianlähteistä luopumiseen on siis hyvässä vauhdissa.”

Antti Lehmuskoski,
Antti on Solnetin ekologisesti ajatteleva ja toimiva humanisti, sekä toimii myynti- ja markkinointipäällikkönä Solnet Finlandissa.