Nederlands
Subsidie
12 januari 2021

Welke stappen moet u nemen na het ontvangen van een positieve SDE beschikking?

Na aanvraag van de SDE subsidie, laat RVO normaal gesproken binnen maximaal dertien weken weten of uw zonnepanelen project groen licht krijgt als het gaat om het daadwerkelijk verkrijgen van SDE subsidie. Maar welke stappen zet u daarna? We zetten ze hier voor u op een rijtje.

Stap 1 - Laat een expert uw dak checken*

Een zonnepanelen installatie zorgt voor extra gewicht op uw dak. Laat daarom de extra belasting die uw dak aankan berekenen door een expert. Deze bouwkundig ingenieur bekijkt naast de bouwtekeningen die u (mogelijk) in bezit heeft, ter plekke de situatie. De leverancier van de installatie kan op basis van de informatie van de ingenieur een ontwerp maken van de installatie, rekening houdend met het draagvermogen.

Stap 2 - Informeer uw verzekeraar*

Verzekeraars stellen steeds vaker en meer eisen aan een zonnepanelen installatie op het dak van het gebouw dat zij verzekeren. Denk hierbij aan brandveiligheid, afwatering, ruimte voor onderhoud routes en gebruik van kwalitatief hoogwaardige componenten. 

Stap 3 – Laat uw zonnepanelen installatie bouwen

Neem eerst contact op met uw regionale netbeheerder en informeer naar de kosten en planning van uw aansluiting op het elektriciteitsnet. Binnen een termijn van 18 maanden na de subsidie beschikking, dient u aan RVO de documentatie te sturen waarin u opdracht(en) verstrekt tot de bouw van uw installatie (inclusief de onderdelen van de zonnepanelen installatie). Laat uw project realiseren en neem deze tijdig in gebruik om verlies van uw subsidie te voorkomen. Hier zijn wettelijk vastgestelde termijnen voor. De termijnen voor realisatie en ingebruikname staan in uw beschikking.

Stap 4 – Aanvraag EAN Code

Wanneer uw zonnepanelen installatie klaar is voor gebruik, vraagt u bij uw netbeheerder de EAN-code op. Wanneer de installatie gereed is en u de EAN-codes heeft ontvangen, meld u zich aan bij een certificerende instantie zoals CertiQ. De netbeheerder zal u vanaf dat moment aanmerken als producent van duurzame energie.

​ Stap 5 – Ontvangen van SDE-subsidie

In het eerste jaar ontvangt u een voorlopig vastgesteld subsidiebedrag. Tachtig procent hiervan krijgt u maandelijks als voorschot. Deze uitbetaling vindt plaats op het moment dat uw installatie definitief is ingeschreven bij CertiQ. Zij sturen de data door naar RVO. RVO past elk jaar een correctie toe aan de hand van het vastgestelde definitieve correctiebedrag en de productiegegevens van het afgelopen kalenderjaar. Dit wordt het bijstellen van subsidie genoemd. Voorschotten kunnen tussentijds worden aangepast of opgeschort. Dit kan bijvoorbeeld wanneer er op basis van de data wordt geconstateerd dat de productie ver onder prognose blijft. Hiermee wordt voorkomen dat er een te grote negatieve bijstelling moet worden gedaan. U ontvangt automatisch een eindafrekening, gebaseerd op de productiegegevens die CertiQ aanlevert bij RVO.

Stap 6 – Wijzigingen doorgeven

Het kan zijn dat u uw beschikking wilt overdragen. Of dat uw tenaamstelling wijzigt. Verzoeken tot wijziging kunt u indienen bij RVO. Wanneer zijn alle gegevens correct hebben ontvangen, wordt uw verzoek in behandeling genomen. Alle overige verzoeken tot wijzigingen kunt u per e-mail of brief insturen. U ontvangt bericht als uw verzoek is afgehandeld.

*Stap 1 & 2 kunt u eventueel ook al uitvoeren als de aanvraag voor de SDE vergunning loopt.

Chris Limberger,
Manager Digital Marketing & Sales