Nederlands

Veiligheid moet voorop staan bij zonne-energie installaties

We kunnen het niet vaak genoeg benadrukken. Bij de installatie van zonnepanelen dient te allen tijde rekening te worden gehouden met veiligheid. U wilt immers niet dat uw bedrijfspand en/of bedrijfsactiviteiten in gevaar komen. De waarde hiervan is meestal vele malen groter dan de waarde van uw zonne-energie installatie. Brandgevaar, storingen en andere calamiteiten dienen dus voorkomen te worden. Het sleutelwoord is kwaliteit.

We geven hier een overzicht van mogelijke gevaren, maar vooral ook oplossingen om deze gevaren te voorkomen.

Zonnepanelen kunnen voor storingen zorgen op communicatie systemen, zelfs van hulpdiensten
Onlangs publiceerde de NOS een artikel over dit onderwerp. Hierin waarschuwt het agentschap Telecom ervoor dat, wanneer inferieure apparatuur wordt gebruikt voor zonne-energie installaties, politie-, brandweer- en ambulance diensten, maar soms ook scheepsvaart en vliegverkeer hinder kunnen hiervan ondervinden op hun communicatiesystemen. Ook uw eigen internet- en telefonie systemen kunnen storing ondervinden van een zonne-energie installatie die niet op de juiste wijze en met de juiste materialen is geplaatst.

Hoe kan brandgevaar voorkomen worden?
Nog steeds verschijnen er in de media berichten over het verband tussen brand en zonnepanelen. Dat is spijtig, want met de met de juiste keuze van partners en technologieën kunt u het risico van storingen, die kunnen leiden tot brandgevaar, aanzienlijk verkleinen. Met een zogenaamd Smart Solar zonne-energie systeem kunt u de risico’s maximaal beperken. Geavanceerd data-management en automatisering lossen de meeste probleemsituaties op, om persoonlijk letsel en materiële schade te voorkomen. Daarnaast biedt ons geoptimaliseerde systeem uitstekende veiligheidsfuncties. Lees hier meer over in ons blog “Zijn zonnepanelen een veiligheidsrisico?” of download het whitepaper over brandveiligheid van een zonne-energie installatie.

Hoe kunnen storingen voorkomen worden?
Onderdelen als kabels en omvormers kunnen voor problemen zorgen, doordat ze ruis veroorzaken op communicatie netwerken. Vooral onderdelen van inferieure kwaliteit zorgen voor problemen. Er zijn een aantal simpele aandachtspunten die een hoop problemen kunnen voorkomen.

1. Gebruik een professionele leverancier
Prijs is een belangrijke factor, maar zeker even belangrijk zijn kwaliteit, levensduur en veiligheid. Ga in zee met een partij die vooraf uw uitgangspunten met u doorneemt of zelfs proactief komt met vragen over de eisen en wensen waaraan uw installatie moet voldoen. Denk hierbij aan de geschiktheid van uw dak, de eisen die u aan panelen stelt, de details van een onderhoudscontract, etc. Ook uw huidige elektrische installatie moet geschikt zijn voor de aansluiting van de zonnepanelen installatie. Wanneer u deze eisen en wensenlijstje compleet heeft, kunt u gericht aanbieders gaan zoeken en scoren op deze punten.
Vraag uw installateur of hij de installatievoorschriften volgt bij het aanleggen van de apparatuur; zowel van de fabrikant als vanuit richtlijnen en normen. Dit verkleint het stoorpotentieel. In het bijzonder dient de installateur op de aardinginstructies te letten.

2.
Gebruik kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen
Gebruik alleen PV-apparatuur met een CE-markering. Staat dit niet op de apparatuur, dan mag het niet op de Europese markt worden gebracht, en dus ook niet op uw dak worden geplaatst.

Panelen
Maak gebruik van zonnepanelen die voldoen aan bijvoorbeeld de volgende standaarden en/of testinstituten; TÜV en/of FM keurmerk.
De panelen dienen in een solide onderconstructie te worden geplaatst en goed zijn bevestigd en/of geballast. Dit om verschuiven ten gevolge van wind te voorkomen. Maak een markering en controleer deze periodiek.

Omvormers
Gebruik omvormers voorzien van:
• AC/DC isolatie schakelaars
• Riso meting (ondergrensbewaking isolatieweerstanden)
• Vlamboogdetectie
• MPPT (Maximum Power Point Tracking)
• Aardfoutbeveiliging type B
• Automatische uitschakeling en alarmering

Connectoren
Connectoren dienen van dezelfde fabrikant en type (male-female) te zijn, zodat een goed sluitende verbinding wordt gecreëerd. Bevestiging dient plaats te vinden met krimptang en montage sleutel.

Kabels
Er wordt aanbevolen om een deskundig installateur de minimale dikte van de te gebruiken kabels te berekenen. Ook de kabels van de omvormer naar de vaste elektrische installatie dienen hierin te worden meegenomen. De plus en min kabels hebben een verschillende kleur (plus is rood en min is zwart of blauw). Neem kabels die geen bestanddelen bevatten die een aantrekking hebben op knaagdieren.

Beveiliging
Zorg voor een monitoring systeem dat foutmeldingen meteen meldt aan een persoon die snel opvolging kan geven aan deze meldingen. Dit gaat om meldingen omtrent vlamboogdetectie of het monitoren van rendement op string niveau.

Solnet levert een IoT web based platform dat verbeterde performance monitoring en opbrengstgarantie biedt, dankzij onmiddellijke foutdetectie en alarmmeldingen op paneel-, string- en systeemniveau. Storingen worden op afstand herkend en geanalyseerd, waardoor de uitvaltijd en de vereiste onsite bezoeken worden beperkt.

Chris Limberger,
Manager Digital Marketing & Sales