Nederlands
Nieuws
8 november 2023

Solnet Group op RE-Source: Een reis door het veranderende landschap van zonne-energie

Team Solnet at RE-Source 2023

De toewijding van Solnet Group aan duurzaamheid en hernieuwbare energie is de afgelopen vijf jaar een drijvende kracht geweest achter onze deelname aan het RE-Source-evenement. Als toonaangevend pleitbezorger van zonne-energieoplossingen zijn we er trots op onze ervaringen met het de 2023 editie van dit evenement te delen, dat de meest dynamische en veelbelovende tot nu toe was. 


Acceptatie van onsite zonne-energie
Tijdens het RE-Source-evenement van dit jaar hebben we aanzienlijke verschuivingen in de discussies waargenomen, die het evoluerende landschap van de duurzame energie-industrie weerspiegelen. Een van de opvallende trends die we tijdens deze editie hebben waargenomen, was de toegenomen belangstelling voor onsite zonne-energieoplossingen. In het verleden gingen de discussies vaak over de uitdagingen van het energieverbruik, dat te hoog was voor onsite installaties. Dit jaar verschoof de dialoog echter naar de mogelijkheid om zonne-energie systemen ter plaatse te implementeren. Deze verschuiving in houding weerspiegelt een groeiend bewustzijn en acceptatie van de potentiële voordelen van de opwekking van onsite zonne-energie.

Ook merkten we een toegenomen belangstelling voor de veiligheid van zonne-energiecentrales in het licht van de recente ontwikkelingen. Solnet Group's SVP Business Development, Arttur Kulvik, nam deel aan een paneldiscussie over on-site decarbonisatiestrategieën, waarbij het belang van de veiligheid van zonne-energie werd benadrukt. Slimme zonne-energieoplossingen zijn cruciaal om aan alle veiligheidseisen te voldoen, omdat ze met optimizers meer veiligheid bieden. Georg Stockschlaeder van de verzekeringsmaatschappij Zürich zei dat ze binnenkort een nieuw witboek over de veiligheid van zonne-energieprojecten gaan publiceren, inclusief een aanbeveling over het gebruik van optimizers. Lees onze pagina over veiligheid op zonne-energie en download onze whitepaper voor meer diepgaande informatie over dit belangrijke onderwerp.

Nieuwe trend: balanceringsmarkten
Uit gesprekken tijdens het evenement bleek dat veel bedrijven stappen hebben ondernomen om zonne-energie in te zetten, wat de vooruitgang benadrukte die de sector door de jaren heen heeft geboekt. Dit is zeker niet de eindstreep voor zonne-energie, want er is nog veel potentieel. Meer dan 90% van de daken in de EU zijn nog steeds leeg en niet in gebruik. De echte buzz dit jaar ging over balanceringsmarkten en de opkomst van virtuele energiecentrales. Dit toont aan dat de industrie evolueert en op zoek is naar nieuwe manieren om het potentieel van zonne-energie te optimaliseren, door deze effectiever in het elektriciteitsnet te integreren. Solnet Group is verheugd om deel uit te maken van deze dynamische verschuiving in het duurzame energielandschap.

Ervaring met zonne-energie
Een ander interessant inzicht uit het evenement van dit jaar waren de uiteenlopende ervaringsniveaus onder de deelnemers. Hoewel sommige aanwezigen relatief nieuw waren op het ervaringsgebied met betrekking tot zonne-energieoplossingen, hadden anderen eerdere ervaringen, die misschien niet altijd positief waren. Het was bemoedigend om te zien dat Solnet's boodschap om zonne-energie eenvoudig te maken weerklank vond bij het publiek. Als bedrijf dat zich inzet voor het leveren van toegankelijke en betrouwbare zonne-energieoplossingen, konden we in gesprek gaan met zowel beginners als mensen die eerdere ervaringen en mogelijke teleurstellingen met de technologie hadden.

De hernieuwde focus op energieopslag
Oplossingen voor energieopslag stonden dit jaar opnieuw in de schijnwerpers tijdens het RE-Source-evenement. Met de toenemende behoefte aan stabiliteit en betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet heeft energieopslag aan betekenis gewonnen als een essentieel onderdeel van de infrastructuur voor hernieuwbare energie. De discussies benadrukten de rol van energieopslag bij het garanderen van een consistente en duurzame energievoorziening. Het is duidelijk dat energieopslag niet slechts een trend is; het is een cruciaal onderdeel van de toekomst van hernieuwbare energie.

Een opmerkelijke observatie was de veerkracht van de duurzame energiesector in het licht van economische neergang en fluctuerende rentetarieven. Ondanks de uitdagingen die de economische onzekerheden met zich meebrachten, bleven de investeringen in hernieuwbare energie floreren. Deze veerkracht onderstreept de groeiende erkenning van de economische en ecologische voordelen van hernieuwbare energie op de lange termijn. Solnet Group is er trots op deel uit te maken van deze op duurzaamheid gerichte beweging die de economische schommelingen overstijgt.

De nieuwe EU-brede standaard voor zonne-energie
De EU ondersteunt hernieuwbare energie met verschillende richtlijnen zoals REPowerEU en Green Deal, maar heeft nu een nieuwe richtlijn inzake energieprestaties in gebouwen gepubliceerd (die nog steeds onderhevig voor onderhandelingen). De wettelijke vereisten van deze richtlijn zijn dat vanaf 2027 zonne-energie moet worden geïnstalleerd op alle nieuwe openbare en C&I-gebouwen (commercieel en industrieel) boven de 250 m² en op nieuwe woongebouwen vanaf 2030. De bestaande C&I-gebouwen moeten over zonne-energie-installaties beschikken na een renovatie of wijziging van de bouwvergunning vanaf 2028. En tegen 2030 moeten alle openbare gebouwen van zonne-energie zijn voorzien.

De deelname van Solnet Group aan het RE-Source-evenement gedurende vijf jaar heeft ons in staat gesteld om uit de eerste hand getuige te zijn van de transformatie van de duurzame energie-industrie. Het evenement van dit jaar was een bewijs van het veranderende landschap van zonne-energie, met een toegenomen belangstelling voor onsite oplossingen, de opkomst van balanceringsmarkten en virtuele energiecentrales, en het groeiende belang van energieopslag. Vooruit kijkend, zal Solnet Group zich blijven inzetten voor het leveren van innovatieve en duurzame zonne-energieoplossingen die bijdragen aan een mooiere, groenere toekomst. We zijn verheugd om onze reis in de zich ontwikkelende duurzame energie-industrie voort te zetten en kijken uit naar nog vele jaren van sponsoring en deelname aan het RE-Source-evenement.

Chris Limberger,
Manager Digital Marketing & Sales