Nederlands
Nieuws
26 oktober 2021

Solnet Group neemt nieuwe CFO aan van Credit Suisse

Solnet Group is verheugd aan te kondigen dat Jukka Alvesalo in oktober toetreedt tot het leiderschapsteam van Solnet om het financiële en kapitaalbeheer van het bedrijf te versterken. De heer Alvesalo zal de aanhoudende snelle expansie van het bedrijf naar nieuwe markten en strategische partnerschappen op lange termijn ondersteunen. De heer Alvesalo heeft meer dan 20 jaar ervaring in internationaal financieel management en strategisch advies, meest recentelijk bij Credit Suisse Group in Zürich en in New York. Hij heeft een M.Sc. (Eng.) In Industrial Engineering and Management van Aalto University, evenals een M.Sc. (Econ.) In Management en Organisatie van Hanken School of Economics.

Arttur Kulvik, CEO van Solnet Group, zegt over de benoeming: “Met ons groeipad heeft het bedrijf een stadium bereikt waarin we verheugd zijn om iemand aan te nemen met de zakelijke en strategische achtergrond van de heer Alvesalo. Hij zal een waardevolle aanwinst zijn bij het opschalen van de Solnet Group naar nieuwe markten en het versterken van onze positie als leidende Europese EPC."

In een reactie op de benoeming zegt Kaj Kangasmäki, bestuursvoorzitter: “We zijn enorm blij dat we financiële expertise van wereldklasse aantrekken om onze groei te stimuleren en ik wil Jukka van harte welkom heten in het Solnet-leiderschapsteam. In de komende maanden wil Solnet extra kapitaal aantrekken en inzetten voor zijn activiteiten om de groei op de Europese markten te versnellen. Het versterken van de financiën van ons team is een belangrijk onderdeel van onze strategie, waarmee we de komende jaren onze strategische groeidoelstellingen kunnen nastreven.”

De heer Alvesalo over zijn aanstelling: “Ik ben verheugd om me bij het Solnet-team aan te sluiten op dit belangrijke moment in haar geschiedenis. Het groei- en waarde-creatie potentieel van het bedrijf is enorm. De combinatie van het unieke dienstenaanbod, de expertise en het team van Solnet heeft het al tot een van de snelst groeiende energiebedrijven in Europa gemaakt. En het is duidelijk dat de wereldwijde trend naar duurzame energieopwekking dit tempo alleen maar verder zal versnellen. Ik kijk er daarom erg naar uit om met Kaj, Arttur en het leiderschapsteam samen te werken om onze financieringsstructuur en kapitaalbasis te versterken en te optimaliseren om aanhoudende snelle groei mogelijk te maken."

Chris Limberger,
Manager Digital Marketing & Sales