Duurzaamheidsdoelen
13 april 2019

Hoeveel CO2 uitstoot wordt verminderd met een zonne-energie installatie?

Veel bedrijven hebben ambitieuze doelen om CO2-neutraal te worden of hun CO2-uitstoot te verminderen. Fotovoltaïsche zonne-energie is een gemakkelijke en zichtbare manier om emissies te verminderen. Met hoeveel kan uw bedrijf de uitstoot verminderen met een eigen zonne-energie installatie? In dit blog laten we zien hoe Solnet de juiste emissiereductie berekent.

Elektriciteit die in Europa wordt verbruikt, wordt geproduceerd met bijvoorbeeld waterkracht, kernenergie en windenergie, evenals het verbranden van kolen, turf, aardgas en biomassa. Koolstofdioxide-emissies worden gegenereerd door elektriciteitsproductie. De openbare elektriciteits- en warmteproductie in de Europese Unie genereerde 934 miljoen ton CO2-uitstoot in 2018. Dit was een vermindering van 35% in vergelijking met 1990.

De opwekking van zonne-energie is echter volledig emissievrij. Zonnepanelen wekken elektriciteit op en dit veroorzaakt geen uitstoot van broeikasgassen. Elektriciteit die wordt geproduceerd door de eigen zonne-energie installatie van het pand vervangt elektriciteit die is gekocht van het elektriciteitsnet en vermindert daardoor de uitstoot.

Hoe wordt de emissiereductie berekend?
Als fotovoltaïsche zonne-energie emissievrij is, hoeveel zal het dan de uitstoot verminderen? Elk Europees land heeft zijn eigen CO2 (broeikasgas) emissie-intensiteit van elektrische opwekking. Het indicatieve niveau in 2019 in de Europese Unie was 275 gram CO2 per kWh (bron: European Environment Association). Er zijn aanzienlijke verschillen tussen landen als het gaat om hun emissie-intensiteit. In 2019 scoort Finland bijvoorbeeld 86 gram, het VK 463 gram, Duitsland 338 gram en Nederland 390 gram CO2 / kWh. Al deze gegevens zijn afkomstig van het Europees Milieuagentschap.

Concluderend hebben we geconstateerd dat in de markt ook andere typen emissiefactoren worden gebruikt. Welke bron u ook gebruikt, onthoud één ding. Als u de emissiereducties van verschillende leveranciers met elkaar vergelijkt, gebruik dan dezelfde emissiefactor!

Hoeveel uitstoot kunt u verminderen met fotovoltaïsche zonne-energie?
Om je te verdiepen in de emissie-klassen, staan ​​hieronder drie voorbeelditems. Er zijn v
eel meer variaties in de realiteit, maar de omvang is als volgt:

  • Kantoor of hotel: 5-10 ton CO2 per jaar
  • Een logistiek centrum: 50 ton CO2 per jaar
  • Een grote autodealer of een fabriek: +100 ton CO2 per jaar.

Zet een stap in de richting van CO2-neutraliteit
Zonne-energie is een gemakkelijke en concrete stap op weg naar CO2-neutraliteit. Met uw eigen zonne-energiecentrale kunt u doorgaans een emissiereductie realiseren voor het elektriciteitsverbruik van uw eigendom in overeenstemming met de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs. Deze stap is de moeite waard als het uw doel is om ooit klimaatneutraal te zijn.

Meer voordelen
Zonne-energie biedt ook andere voordelen voor uw bedrijf. Download hier het whitepaper "Voordelen van zonne-energie" en ontdek wat ze zijn.

Chris Limberger,
Manager Digital Marketing & Sales