Nederlands
ROI Duurzaamheidsdoelen
20 mei 2021

Zonne-energie voegt waarde toe aan commercieel vastgoed

Mike Vestering is sinds 3 jaar verantwoordelijk voor de onroerend goed portefeuille van zijn familiebedrijf, Opmars Vastgoed. De portefeuille bestaat uit verschillende gebouwen, waaronder twee bedrijven-verzamelgebouwen, één in Alkmaar en één in Heerhugowaard, beide opererend onder de naam “Het Zakenstation”. In dit interview vertelt hij over zijn keuze voor zonne-energie.

Mike: "Naast onze bedrijven-verzamel gebouwen hebben wij ook nog andere kantoorpanden, waar 1 huurder (single tenant) in gehuisvest is. Eén daarvan heeft al zonnepanelen. Verder hebben we ook nog appartementen, dus het is een vrij diverse portefeuille.

Wij houden alle trends binnen het onroerend goed in de gaten, want je wilt toch met je tijd meegaan. Dus richten wij ons nu bewust op het verduurzamen van onze portefeuille. Zonne-energie was voor ons een extra interessante optie vanwege het te behalen rendement op de investering. Met daar bovenop de SDE subsidie die op zonne-energie wordt verleend, is de aanschaf van zonnepanelen gewoon een goede businesscase. Dus aan de ene kant groen bezig zijn, maar ook gewoon een goed rendement halen. Onder andere door kostenbesparingen."

Waarom kiezen voor zonne-energie?
Opmars Vastgoed heeft bewust voor zonne-energie gekozen. Mike vervolgt: "Het is voor mij iets wat het meest voor de hand ligt. Je hoort veel mensen praten over de inzet van zonne-energie. Het is het meest geaccepteerd. Andere vormen van lokaal groene energie opwekken staan in mijn ogen nog in de kinderschoenen of is nog niet zoveel over bekend. Zonnepanelen hebben zich inmiddels wel bewezen. Dat werkt goed."

Voor welke uitdaging stond je voor je zonne-energie hebt overwogen?
"Uiteindelijk is het zo dat de inkoop van energie niet het leukste van het vak is in mijn branche. Het is iets wat erbij hoort, een noodzakelijk kwaad. Je moet scherp zijn en goed inkopen, maar daar houdt het wel op. Maar als het gaat om hoeveel kilowatt uur enzovoort, de echte technische kennis erachter, daar ben ik minder in thuis. En dat was dus een uitdaging. We hebben daarom eerst een onafhankelijke adviseur ingehuurd om de business-case voor zonne-energie door te rekenen. Dit was nog voordat we met Solnet in contact kwamen. Deze adviseur heeft wat rekenwerk gedaan en ons het inzicht gegeven dat instappen in zonne-energie best lucratief is om te doen. Deze businesscase hebben wij vervolgens gebruikt om offertes op te vragen bij partijen. Op deze manier konden we beoordelen of de offertes in lijn lagen met onze berekeningen."

Waar heb je op gelet bij het kiezen van leverancier van je zonne-energie installatie?
"Voor mij is het belangrijk dat de offrerende organisatie een professionele partij is.
Ik zoek geen cowboys, en geloof me die heb ik hier ook wel aan tafel gehad. Het gevoel moet goed zijn en dat had ik bij Solnet meteen. Ook voor wat betreft de communicatie, bij alles eigenlijk. Tijdens het lezen van de offerte zelf, zag ik dat er aandacht aan was besteed. Bij het bekijken van referenties op de website, zie je verschillende mooie projecten. Dat helpt bij de vorming van het beeld van een professionele partij die mij echt ontzorgt en die weet waar ze het over hebben".

Spelen prijs en kwaliteit nog een rol in je keuze?
"Ja, natuurlijk. Je doet dit voor de komende 20 jaar en hopelijk langer. En het is nogal een investering; er moet dus kwaliteit geleverd worden. Dus je kijkt wel naar de producten die op je dak gezet worden. Het moet A-kwaliteit zijn".

Mike_Vestering_Opmars_Vastgoed_1400_480

Waarom heb je uiteindelijk voor Solnet gekozen?

"Ik denk de mix van professionaliteit, de aandacht die in het voortraject is gestoken, een hele duidelijke heldere offerte, goede referenties en een mooie, goede prijs. Op die punten heb ik alle partijen langs de meetlat gehaald en was ik er vrij snel over uit om in zee te gaan met Solnet.
Maar niet gelijk voor alle projecten die wij voor ogen hadden om te voorzien van zonne-energie. Ik heb gezegd; we doen eerst samen één project om te kijken hoe dat bevalt. En daar heeft Solnet mij positief verrast. Alles ging super smooth. En dat is waarom we nu samen inmiddels het derde en vierde project tot een succes gaan brengen. Dus ik ben wel voorzichtig geweest om eerst even één project stand alone uit te voeren en dan de balans op te maken om te beoordelen of er echt werd nagekomen wat werd beloofd. Het contact is altijd prettig en goed. Ik wordt blij van het feit dat ik zelf bijna niks hoef te doen en dat de mensen van Solnet mij alles uit handen nemen. Ik vind dat ontzorgen erg belangrijk.

Had je vooraf doelstellingen vastgesteld en in hoeverre zijn deze behaald?
"De SDE subsidies stromen inmiddels binnen en de inkoopkosten voor energie zijn meteen naar beneden gegaan. Maar ook op een ander niveau zien we resultaten. Als je bijvoorbeeld kijkt naar energie labels en financieringen of herfinancieringen die nodig zijn binnen onze vastgoed portfolio, dan wordt er ook naar de duurzaamheid en de verhuurbaarheid gekeken. Dat zijn allemaal zaken die gunstig uitpakken door het gebruik en de inzet van hernieuwbare zonne-energie. Daarmee is het indirecte waarde. Het maakt nogal uit of een pand een duurzaamheidslabel C of A heeft voor de financierbaarheid.
Het heeft ook wel invloed op de prijs die van je huurders kunt vragen en voor veel van onze klanten geldt dat zij eigenlijk eisen dat je een duurzaam pand hebt. Vooral bij single tenant gebouwen zien wij deze trend heel duidelijk.


Concluderend kan ik zeggen dat de waarde van mijn vastgoed is gestegen door de investering in zonne-energie. Samen met andere investeringen in verduurzaming maken wij naar verwachting stappen van een D label naar een A label. Hiermee stellen wij zeker dat wij ons vastgoed mogen blijven verhuren en dat wij een aantrekkelijk portefeuille hebben richting onze huurders".

Chris Limberger,
Manager Digital Marketing & Sales