Nederlands
Smart Solar Oplossingen ROI
13 december 2021

De komende 25 jaar een vaste energieprijs voor uw bedrijf?

De snelle stijging van de prijs van elektriciteit en gas beheerst al geruime tijd de nieuwsmedia. Naast consumenten, worden ook ondernemers geraakt door de recente prijsontwikkelingen op de energiemarkt.
Bedrijven kunnen niet (altijd) de hogere kosten doorberekenen aan hun klanten en worden daarmee slachtoffer van de volatiliteit van de energieprijzen.
Investeren in zonne-energie is een uitstekende manier om de afhankelijkheid van energielevering door derden te beperken. Daarmee bent u beter in staat om grip te krijgen op uw energiekosten en voor de komende 25 jaar een vaste prijs te betalen voor uw elektriciteit.

Wat is er aan de hand met de prijs van elektriciteit?
De reden voor de spectaculaire stijging van energieprijzen is simpel: krapte.
De achterliggende oorzaak van deze krapte ligt wat complexer.
Belangrijk om te weten is dat de prijs van elektriciteit sterk gelinkt is aan de prijs van gas. Dit komt omdat het overgrote deel van de productie van stroom komt van energiecentrales die werken op aardgas.

Het aanbod en de afhankelijkheid van de import van gas
Het fors terugdringen van het aanspreken van de eigen aardgasvelden in Groningen zorgt voor een hogere afhankelijkheid van de levering van gas door import.
Landen als Rusland en Noorwegen leveren echter niet alleen aan Nederland.
Omdat aan de vraagzijde landen als China bereid zijn een hogere prijs te betalen dan wij, sluiten wij achteraan in de rij.
Daarnaast is de afhankelijkheid van Russisch gas enorm toegenomen. Zo’n 40% van de Europese gasbehoefte wordt geleverd door het Russische staatsbedrijf Gazprom. Rusland exporteert de laatste tijd minder gas. Hierdoor stijgt de prijs.
Er is een tweede, nieuwe gaspijpleiding aangelegd, de Nordstream 2. Deze loopt van Rusland naar Duitsland en is nog niet in gebruik. De Duitse overheid heeft de benodigde vergunningen nog niet verleend. Critici beweren dat de Russen met de hand op de gaskraan alsnog de ingebruikname van de pijplijn willen afdwingen.

De vraag neemt toe
Voor het eerst in jaren hadden we afgelopen winter weer eens sneeuw- en ijspret. Leuk natuurlijk, maar het zorgde er samen met het frisse voorjaar wel voor dat de vraag naar gas enorm toenam.
Hierdoor werden er reserves aangesproken. Deze zogenaamde gasbuffers worden aangelegd door energie leveranciers om aan de vraag te kunnen voldoen. Deze buffers dienen daarom opnieuw te worden aangevuld tegen hogere prijzen.
Daarnaast gooide het Corona virus roet in het eten. Na een pauze van de economie, staat deze inmiddels weer volop ‘’aan”.
De energie transitie zorgt er wereldwijd voor dat er landen meer en meer kolencentrales sluiten. Hiermee ontstond er meer vraag naar gas.

Energietransitie
De Nederlandse overheid is door de rechter opgedragen om in 2050 maar liefst 95% minder CO2-emissie wordt uitgestoten. Dit kan alleen worden bereikt door een zo goed als gasloze economie. Om de energie transitie te bekostigen, stijgt de energie belasting. Daarnaast is en blijft de prijs van emissierechten historisch hoog.

Blijft de prijs van gas zo hoog?
Hoe de prijs van gas er in de toekomst precies uit ziet, is kijken in een glazen bol. De energie transitie doelen van de Europese Unie bepalen dat de vervuiler gaat betalen. Dit komt er op neer dat grootverbruikers van gas en elektriciteit zwaarder zullen worden belast.

Minder afhankelijkheid van uw energie leverancier met zonne-energie
De mix van oorzaken maken één duidelijk; de prijs van elektriciteit is niet alleen op dit moment, maar ook voor de toekomst moeilijk te voorspellen. ABN AMRO verwacht dat in 2022 de energie prijzen sowieso hoog zullen blijven. Zij waarschuwt ervoor dat bij bedrijven die veel energie verbruiken de winstmarge volledig kan vervagen.
De bank constateert dat ondernemers die hebben geïnvesteerd in verduurzaming, zoals het opwekken van eigen energie, minder gevoelig zijn voor stijgende energiekosten en een sterkere concurrentiepositie hebben ten opzichte van sectorgenoten die dit niet hebben gedaan.

Reden te meer om na te denken over alternatieven voor de traditionele inkoop van energie. Dit zorgt voor minder afhankelijkheid van marktprijzen, energie leveranciers en transitie perikelen. En met de keuze voor het investeren in zonne-energie doen zich nog meer voordelen voor.

Een vaste energieprijs met zonne-energie
Afhankelijk van het energieverbruik van uw bedrijf betaalt u momenteel grofweg tussen de €80 en €150 per MWh voor uw elektriciteit, inclusief energiebelasting en netwerkkosten. Deze kosten zijn volatiel en daarmee dus onzeker. Afhankelijk van de energie-intensiteit van uw onderneming kan dit een grote impact hebben op de operationele kosten van uw bedrijfsvoering.

Kosten zonne-energie versus kostprijs electriciteit

Een MWh elektriciteit uit een zonne-installatie op uw dak of grond op uw bedrijfslocatie(s) kost tussen €30 en €40 per MWh. Deze kosten zijn stabiel voor de gehele levensduur van de zonne-installatie, welke 25 tot 30 jaar is. In deze kosten zijn investering en onderhoud van de installatie inbegrepen.
In de figuur hierboven worden de totale elektriciteitskosten per MWh weergegeven tegen de kosten voor opgewekte elektriciteit vanuit een zonne-energie installatie.
Daarmee is het een uitstekende en bewezen manier om energiekosten te verlagen en daarnaast uw kosten te stabiliseren. Wilt u meer informatie of een vrijblijvend advies over uw persoonlijke situatie, neem dan gerust contact met ons op.

Chris Limberger,
Manager Digital Marketing & Sales