Nederlands

Benut de kracht van zonne-energie onsite of near-site zonne-energie in Europa

In een tijdperk gekenmerkt door een verschuiving naar duurzame bedrijfsvoering, wint de adoptie van onsite en near site zonne-energie terrein onder bedrijven in Europa.

De economische aantrekkingskracht van zonne-energie is net zo overtuigend als haar "milieu-allure", met aanzienlijke prijsdalingen voor de installatie van systemen in de afgelopen jaren. Door hun eigen stroom op te wekken, kunnen bedrijven vermijden elektriciteit te kopen van externe leveranciers, waardoor ze zich beschermen tegen onvoorspelbare schommelingen op de energiemarkt en lange termijn kostenbesparingen kunnen realiseren.

Gezien de collectieve onzekerheid ontstaan door de energieonzekerheid als gevolg van de oorlog in Oekraïne, is deze zekerheid van eigen opgewekte energie nu waardevoller dan ooit. Dit stelt investeerders ook in staat om met meer vertrouwen te opereren, aangezien de energiekosten van bedrijven die hun eigen energie produceren op de lange termijn betrouwbaarder kunnen worden gemodelleerd.

De milieuvoordelen van zonne-energie zijn even opmerkelijk, omdat het elektriciteit levert zonder broeikasgassen of vervuilende stoffen uit te stoten. Bedrijven die zonne-oplossingen integreren, minimaliseren niet alleen hun koolstofvoetafdruk, maar nemen ook deel aan de duurzame ontwikkelingsbeweging, die naar verwachting in de komende jaren aanzienlijk zal groeien.

Naast zelfvoorziening op energiegebied kan een robuuste zonne-energie installatiestelsel bedrijven ook volledige energieonafhankelijkheid bieden. Alle overtollige opgewekte energie kan worden teruggevoerd naar het elektriciteitsnet, waardoor een zonne-energie installatie wordt omgezet in een potentiële inkomstenstroom. Bovendien beschouwt de moderne markt ‘groene’ initiatieven als goud. Belanghebbenden, van klanten tot investeerders, waarderen en belonen vaak bedrijven die prioriteit geven aan duurzame praktijken. Door initiatieven op het gebied van zonne-energie te ondernemen, kunnen bedrijven hun publieke imago en merkreputatie verbeteren, waardoor ze uiteindelijk een stap voor kunnen blijven op de concurrentie.

Daar bovenop kunnen zonne-energieoplossingen nu eenvoudig worden gecombineerd met de modernste energieopslag. Door zonne-energie overdag op te vangen en op te slaan, hebben bedrijven zelfs als de zon onder is toegang tot deze energie, waardoor ze meer flexibiliteit krijgen in de manier waarop ze hun zelf opgewekte energie gebruiken.

Uiteindelijk zal Europa manieren blijven vinden om de adoptie van onsite en near-site zonne-energie installaties stimuleren. Hoewel de "Net Zero Industry Act" veel te wensen overlaat, vooral als het gaat om directe steun aan fabrikanten, is er de wens om de schaalvergroting van schone energieproductie op het continent te versnellen. Het verschuiven van het energiesysteem van Europa naar een betrouwbaarder, gedecentraliseerd systeem zal Europa in staat stellen om beter te concurreren op mondiaal niveau en zich opnieuw te profileren als een wereldleider in de groene economie.

Uiteindelijk is de keuze om on-site en near-site zonne-energie te adopteren niet alleen een kwestie van oog hebben voor de zorgen over het milieu - het is een strategische zakelijke beslissing, en een waar Europese bedrijven niet lichtvaardig mee om moeten gaan. Met voordelen die economische, milieutechnische en reputatiegebieden beslaan, biedt zonne-energie een veelzijdige kans voor vooruitstrevende bedrijven om niet alleen operationele kosten te verminderen, maar zich ook te positioneren als duurzame leiders in hun vakgebied.

Mikael

Mikael Liimatainen
Global Account Manager, Solnet Group

Chris Limberger,
Manager Digital Marketing & Sales