Monitoring_solar_desktop_1348_597
Turvallinen aurinkosähkö

Aurinkovoimalan turvallisuus

Kiinteistösi arvo on moninkertainen verrattuna aurinkovoimalasi arvoon.
Siksi kannattaa investoida turvallisuuteen.

Ota yhteyttä

Mitkä ovat tärkeimmät aurinkovoimalaasi koskevat turvallisuustekijät?

Aurinkovoimala on suuritehoinen ja korkean jännitteen omaava sähkölaite katollasi. Sen turvallinen asennus ja käyttö on erittäin tärkeää sekä voimalan että kiinteistösi turvaamiseksi.
Kun harkitset aurinkovoimalan asentamista kiinteistöösi, sinun on otettava huomioon erilaisia turvallisuusnäkökohtia. Aina turvallisesta asennuksesta ja kunnossapidosta, teknisiin ja vakuutusta koskeviin vaatimuksiin.

Genesta_desktop_1172_782

Turvallinen asennus ja käyttö

Investointi aurinkosähköön on pitkäaikainen sijoitus. Asennuskumppanin valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota laatuun ja turvallisuuskulttuuriin, eikä keskittyä vain investoinnin minimointiin ja tuotannon maksimointiin. Valitse laadukkaat komponentit, joilla on pitkät takuut ja joita on turvallista käyttää. Jätä katolle riittävästi tilaa kulkureiteille, jotta voit varmistaa katolla olevien laitteiden turvallisen ja tehokkaan kunnossapidon.

Investoi vakuutuskriteerit täyttävään asennukseen

Vakuutusyhtiöiden odotetaan yhä useammin vakuuttavan aurinkovoimaloilla varustettuja kiinteistöjä. Pitääkseen vakuutusmaksun kohtuullisella tasolla he vaativat niin voimalalta, kattorakenteelta kuin sisätilatoiminnoilta tiettyjä erityisominaisuuksia pienentääkseen paloriskiä.

Consult your insurance company_desktop_1172_782

Ota yhteyttä vakuutusyhtiöösi

Neuvomme sinua ottamaan yhteyttä vakuutusyhtiöösi ennen aurinkovoimalan asentamista epämiellyttävien yllätysten välttämiseksi. Operatiivisten toimintojen, erilaisten kattorakenteiden ja aurinkovoimalan yhdistelmät voivat johtaa ennakoitua suurempaan paloriskiin. Vakuutusyhtiö voi siksi esittää erityisiä turvallisuusmääräyksiä ja -suosituksia vakuutusmaksun nousun välttämiseksi.

Insurance requirements_desktop_1172_782

Vakuutusyhtiön vaatimukset

Tilanteesta riippuen vakuutusyhtiöt saattavat esittää teknisiä lisäturvallisuusvaatimuksia aurinkovoimaloille, kuten valokaarivian tai ylikuumenemisen valvontaa ja virran optimoijien käyttöä. Paneelitason virran optimoijat mahdollistavat tasavirtajohtojen 24/7-valvonnan ja automaattisen virrankatkaisun ongelmatilanteissa. Koko paneelikentän jännite saadaan tarvittaessa alennettua turvalliselle tasolle, jotta palomiehet voivat työskennellä ilman sähköiskun uhkaa. Nämä kaikki ovat vain älykkään aurinkovoimalan vakio-ominaisuuksia.

Future proof 2_desktop_1172_782

Turvaa tulevaisuutesi

Alusta lähtien on hyvä varmistua, että aurinkovoimalasi teknologia ja käyttöturvallisuus on suunniteltu myös tulevaisuutta silmällä pitäen. Siksi kannattaa investoida uusimpaan teknologiaan, joka on mukautettavissa energia-alan tulevaisuuden kehityssuuntiin: esimerkiksi laajenevaan laitteiden liitettävyyteen, energian varastointiin, sähköautojen lataamiseen ja kehittyviin verkkopalveluihin.

Kaj_CTA_w_background_2_desktop_2494_856

Haluatko kuulla enemmän turvallisesta aurinkosähköstä?

Asiantuntijamme kertovat sinulle yksityiskohtaisesti

Varaa konsultointi