8 joulukuuta 2018

Solnet toimittaa 3 aurinkovoimalaa eQ kiinteistörahastojen kohteisiin

Vastuullisuus on noussut megatrendiksi - myös kiinteistösijoittamisessa. Aurinkosähkö on hyvä keino tukea kiinteistösijoittamisen vastuullisuutta sekä lisätä kiinteistöstä saatavaa tuottoa. Mallia näyttävät eQ:n kiinteistörahastot, joille Solnet toimittaa aurinkovoimalan kolmeen kohteeseen.


Vastuullisuus on nousussa kiinteistösijoittamisen alalla, joka on merkittävässä asemassa Suomen ilmastopäästöjen vähentämisessä. Rakennusten osuus Suomen kasvihuonepäästöistä on noin 40%.

Solnet on auttanut useita kiinteistöalan toimijoita vähentämään päästöjään. Solnet on toimittanut aurinkovoimaloita mm. neljän eri eläkevakuutusyhtiön omistamiin kiinteistöihin. Nyt aurinkosähkön buumi on leviämässä myös kiinteistörahastoihin. 

Vastuullisuutta ja lisää tuottoa

eQ:n kiinteistörahastoille vastuullisuus on tärkeä asia. Rahastojen sijoitustoiminnassa korostuvat ympäristöasiat ja kiinteistöjen energiaratkaisut. eQ vaikuttaa aktiivisesti kohteidensa energiaratkaisuihin. Konkreettinen esimerkki on aurinkosähkön ja maalämmön käyttöönotto eri kohteissa.

- Panostamme vastuullisuuteen ja kiinteistöjen energiatehokkuuteen. Toki sijoittajana meitä kiinnostaa myös kiinteistöistä saatava tuotto. Näemme että investointi aurinkosähköön on hyvä tapa yhdistää molemmat tavoitteet, sanoo eQ:n kiinteistöjohtaja Kimmo Alaharju

Aurinkosähkö tuo vakaata tuottoa
Aurinkosähkön avulla kiinteistö vähentää sähköverkosta ostetun sähkön määrää. Tämä pienentää kiinteistön ylläpitokuluja. Aurinkosähkö on myös vakaa ja matalan riskin sijoitus, sillä tuotto on hyvin ennustettavaa.

- Osakemarkkinoilla volatiliteetti on lisääntynyt. Markkinassa on havaittavissa epävarmuutta kasvuennusteiden heikentyessä ja korkojen noustessa. Investointi aurinkosähköön on hyvä tapa hajauttaa sijoitusportfoliota, parantaa kiinteistön tuotto-odotusta ja pienentää riskiä, sanoo Solnet Finland Oy:n toimitusjohtaja Kaj Kangasmäki.

Kysy lisää aurinkosähkön kannattavuudesta info@solnet.fi

eQ-konserni on kotimainen varainhoitoon ja Corporate Finance -toimintaan keskittyvä yhtiöryhmä. eQ Varainhoito tarjoaa monipuolisia varainhoitopalveluita (ml. pääomarahastot ja kiinteistövarainhoito) sekä instituutioasiakkaille että yksityishenkilöille. Lisätietoa eQ:n kotisivuilla.

Antti Lehmuskoski,
Antti on Solnetin ekologisesti ajatteleva ja toimiva humanisti, sekä toimii myynti- ja markkinointipäällikkönä Solnet Finlandissa.