Suomi

Aurinkosähkö kannattaa ja pian se on myös pakollista

Vastuullisuus ja uusiutuvaan energiaan siirtyminen ovat aina kannattavaa liiketoimintaa. Korkojen heilahtelukaan ei poista aurinkosähkön kannattavuutta, sillä aurinkosähkö tarjoaa säästöjä, hintasuojausta ja energiaomavaraisuutta yrityksille niin lyhyellä kuin myös pitkällä aikavälillä.

Tämä artikkeli on alunperin julkaistu Kauppalehdessä

Monille yrityksille aurinkosähkö on suuressa roolissa jo strategian toteutuksessa ja strategisten tavoitteiden saavuttamisessa. Hyvänä esimerkkinä toimii esim. eQ:n kiinteistörahastot, jotka ovat siirtämässä koko kiinteistökantaansa aurinkosähköllä tuotetun sähkön piiriin, josta 8% on kiinteistöjen katolla tuotettua aurinkosähköä.

Ei pidä myöskään unohtaa aurinkosähkön positiivista vaikutusta yritysten brändimielikuvaan ja markkinointiin. Asiakkaamme Robert Paulig Roastery:n aurinkovoimala maksoi itsensä takaisin kolmessa kuukaudessa toteutuneena isona kahvikauppana. Vastuullisuus aurinkosähkön kautta toimi kaupantekijänä. Kiinteistöpuolella vastuullisuus on korostunut yhtenä itsestään selvyytenä markkinoinnissa ja tämä on selvästi tulossa jo muillekin sektoreille.

Viime vuoden lopulla EU hyväksyi Euroopan rakennusten energiatehokkuutta koskevan lopullisen direktiivin, joka määrittää mm. keskeiset toimenpiteet aurinkosähkön käyttöönotolle.

Tämän uusitun direktiivin mukaan aurinkopaneelien asennuksia vaaditaan kaikkiin uusiin julkisiin ja liikekiinteistöihin vuoteen 2026 mennessä, remontoitaviin julkisiin ja kaupallisiin rakennuksiin vuoteen 2027 mennessä sekä kaikkiin uusiin asuinrakennuksiin vuoteen 2029 mennessä. Näiden lisäksi olemassa olevissa julkisissa rakennuksissa vaiheittaisesti vuoteen 2030 mennessä.

Aurinkosähkön turvallisuuden rooli korostuu

Aurinkovoimaloiden merkitys on kasvanut nopeasti yksityisellä sekä julkisella sektorilla, ja niiden turvallisuus on myös entistä tärkeämmässä roolissa. Aurinkovoimaloiden määrä myös kasvaa vauhdilla koko ajan ja turvallisuuden takaaminen niissä on elintärkeää.

Turvallisuus ei ole vain onnettomuuksien estämistä, vaan se on myös olennainen osa sijoitusten turvaamista ja kiinteistöjen suojelemista. Älykkäiden aurinkosähköjärjestelmien etuna on automaation ja reaaliaikaisen etäseurannan hyödyntäminen turvallisuuden lisäämiseksi. Niiden avulla voidaan myös vähentää toimintakatkoja ja tuotannon alasajoaikaa.

Pelastuslaitokset useissa maissa ovat suositelleet älykkäitä aurinkosähköjärjestelmiä jo pitkään, koska niissä paneelikentän saa paneelikohtaisen etäohjattavuuden avulla jännitteettömäksi mikä helpottaa sammutus- ja pelastustöitä.

Turvallisempien aurinkovoimaloiden tarjoamat vakuutushyödyt myös korostuvat, sillä ne johtavat usein säästöihin vakuutusmaksuissa ja houkuttelevuuteen sijoittajille. Kansainvälinen Zurich Insurance vakuutusyhtiö onkin äskettäin päätynyt suosittelemaan älykkäitä aurinkojärjestelmiä esimerkiksi niiden paneelikohtaisten virranoptimoijien ominaisuuksien ansiosta äskettäin julkaistussa raportissaan. 

Kun Euroopan aurinkovoimaloiden määrä jatkaa kasvuaan, on eri sidosryhmien tärkeää ymmärtää, että sijoituksen todellinen arvo ei ole pelkästään sen ennustetuissa välittömissä tuotoissa, vaan myös tuoton varmistaminen ja riskien minimointi ovat keskeisiä tekijöitä. Ei ole järkevää keskittyä ainoastaan investoinnin minimointiin, kun voimaloiden käyttöikä on useita kymmeniä vuosia.

Turvallisuuden asettaminen etusijalle varmistaa, että asennukset pysyvät tuottavina ja kannattavina vuosien ajan. Tässä mielessä turvallisuus ei vain suojaa; se myös varmistaa aurinkosähkön kehittymisen Euroopassa. Yritysten harkitessa siirtymistä aurinkosähköön tai sijoittajien tarkkaillessa tätä tuottoisaa markkinaa, viesti on selvä. Aurinkosähkön aikakausi on nyt, ja sen menestys riippuu osaamisen tasosta ja vahvoista turvallisuusratkaisuista, kuten niistä, joita Solnet Group tarjoaa. Kun omaksumme turvallisuuden vahvasti osaksi aurinkosähköä, sen tarjoamat mahdollisuudet ovat rajattomat.

Veli-Matti Heimonen väri vaaka (1)

Veli-Matti Heimonen
Operatiivinen johtaja, Solnet Group

 

Joanna Viileinen,
Head of Marketing and Communication