Suomi
Vastuullisuus ROI
12 joulukuuta 2023

eQ on edelläkävijä aurinkosähkön hyödyntämisessä

eQ:n kiinteistöjen sähkön kulutuksesta jo 8 % tuotetaan pelkällä aurinkosähköllä. Aurinkosähkön osuus koko maailman sähkönkulutuksesta on 5 % ja Suomessa aurinkosähköllä tuotetaan vain 0,6 %

eQ on ollut uranuurtaja aurinkosähkön hyödyntämisessä omien kiinteistöjensä energiantuotannossa. He ovat nyt myös saavuttaneet merkittävän virstanpylvään, sillä jo 8 prosenttia eQ:n kiinteistöjen energiasta tuotetaan yksinomaan aurinkosähköllä. Tämä luku ylittää globaalin aurinkosähkön tuotannon osuuden (5 %) ja on valtava askel eteenpäin verrattuna Suomen hyödyntämään aurinkosähköön, joka on vain 0,6 % kaikesta sähköntuotannosta.

eQ aloitti aurinkosähköön siirtymisen Solnetin kanssa jo vuonna 2018, ja sen jälkeen on toteutettu yhdessä useita aurinkoenergiaprojekteja vuosittain.. Energiakriisi kiihdytti aurinkosähköön siirtymisen aikataulua, mikä on johtanut siihen, että vuonna 2023 eQ on toteuttanut enemmän aurinkosähköprojekteja kuin koskaan aiemmin.

Aurinkosähkö isossa roolissa strategisten tavoitteiden saavuttamisessa

Aurinkosähkö on keskeisessä roolissa eQ:n strategisten tavoitteiden saavuttamisessa, erityisesti vastuullisuuden näkökulmasta. Yhtiön tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Heille on tärkeää luoda omaa paikallista energiantuotantoa omistamalla voimaloita ja tarjoten joissain tapauksissa sähköä myös vuokralaisilleen.

Kimmo Alaharju eQ:n kiinteistöjohtaja korostaa aurinkosähkön houkuttelevuutta. ”Aluksi tukipolitiikka oli myös yhtenä ajurina, mutta vastuullisuutta ovat myös toimitusvarmuus ja paikallinen tuotanto sekä business case, jotka ovat nousseet keskeisiksi näkökohdiksi. Aurinkosähkö on meille tapa tuoda aidosti uusiutuvaa energiaa kiinteistöihimme.”

Yhteistyöllä tuloksia aikaiseksi

Yhteistyö Solnetin kanssa on ollut ratkaisevan tärkeää tulosten saavuttamiseksi. eQlla on avoin ja läpinäkyvä yhteistyömalli, ja he valitsivat yhdessä Solnetin kanssa kohteet, joissa aurinksähkön hyödyntäminen oli kannattavinta. Työ aloitettiin tekemällä alustavia arvioita niin investoinnin kuin tuotantokapasiteetin suhteen. Tavoitteena on kuitenkin siirtää mahdollisimman paljon eQ:n kohteita aurinkosähköön. Solnet myös ylläpitää niin eQ:n voimaloita kuin tietokantaakin voimaloista ja niiden tuotoista.

Alaharju kertoo yhteistyöstä Solnetin kanssa: ”Ensin valitsimme ne kohteet, joissa oli paras business case ja parhaat tuottoennusteet, ja aloitimme niistä saadaksemme aikaan merkittävän vaikutuksen. Yhteistyömme on ollut avointa alusta asti ja se on tuottanut hyviä tuloksia. Vaikka osa kohteista on pieniä, näemme niidenkin merkityksen suuremmassa kokonaisuudessa.”

eQ:n asiakkaiden, etenkin kaupan alan toimijoiden kanssa on keskusteltu aktiivisesti toimintamallista. ”Pääsääntöisesti haluamme, että voimalat ovat meidän omistuksessamme ja käyttää sähkön omaan käyttöömme, mutta voimme myös tarjota tietyissä kohteissa vuokralaisille sähköä. Kun puhutaan aurinkosähköstä, on tärkeää myös huomioida piikkikuormat ja niiden tasaus. Tässä on yksi tapa siihen. Haluamme hahmottaa kokonaiskuvaa siitä, mikä on paras ratkaisu koko järjestelmän näkökulmasta”, Alaharju jatkaa.

eQ ja Solnet ovat pyrkineet luomaan yhteisen toimintamallin, joka on molemmille osapuolille kannattava. Tämä yhteistyö on mahdollistanut prosessien tehostamisen ja projektien sujuvoittamisen.

"Meidän yhteistyömme on erittäin saumatonta. Olemme kyenneet avoimeen keskusteluun kaikista asioista, mukaan lukien haasteet, ja olemme näin voineet kehittää toimintaamme. Käymme jokaisen projektin läpi yhdessä, määrittelemme asennusvaiheet, tarvittavat resurssit sekä muut yksityiskohdat. Tällaisissa läpi portfolion ulottuvissa hankkeissa me uskomme vahvasti kumppanuusmalliin", Alaharju summaa.

Ylläpito on todella tärkeää

eQ korostaa myös ylläpidon merkitystä aurinkovoimaloilleen. Kaikki aurinkovoimalat ovat Solnetin ylläpidossa, mikä sisältää etävalvonnan, vian selvityksen, huollot ja jatkuvan raportoinnin. Ylläpidolla varmistetaan voimaloiden optimaalinen toiminta ja paras mahdollinen tuotto.

Kimmo Alaharju mainitsee ylläpidon tärkeyden osana aurinkovoimalaprojektia: ”Me hankimme palvelun Solnetilta, ja he ovat toimittaneet palvelun sovitusti. Tästä syystä otamme aina Solnetilta myös voimalan ylläpidon hankinnan yhteydessä. Ylläpito on todella tärkeää, koska sen avulla saamme ajantasaista tietoa voimalan tuotosta ja toiminnasta. Verrattuna niihin voimaloihin, jotka olemme hankkineet kiinteistökauppojen yhteydessä ilman ylläpitoa, niin meillä ei ole niiden tuotosta ja toiminnasta mitään tietoa tai tieto on hyvin hajanaista. Ylläpito muodostaa oman tärkeän osansa projektissa, jonka avulla voimme maksimoida voimalan tuoton.”

Alaharjulla on viesti kaikille aurinkoenergiaa harkitseville: "Rohkeasti liikkeelle! Meillä on toki isot rahastot hoidettavana ja iso kiinteistömassa ja se antaa meille mahdollisuuksia aurinkosähkön suhteen. Mutta olemme tehneet myös periaatteellisen päätöksen hyödyntää mahdollisimman laajasti kiinteistöissämme aurinkosähköä. Aloittaminen yhdestä kohteesta ja laajentaminen portfolion tasolla on ollut menestystekijä. Jos teknisiä esteitä ei ole, rakennutamme aurinkovoimalan jokaiseen kiinteistöömme. Näin olemme saaneet tuloksia aikaiseksi."

 

Joanna Viileinen,
Head of Marketing and Communication