Aurinkoenergian turvallisuus voidaan taata älykkäällä aurinkoenergiajärjestelmällä

Aurinkoenergia on yhä suositumpi ja ympäristöystävällisempi vaihtoehto perinteisille energianlähteille. Se tarjoaa meille uudenlaisen ja kestävämmän tavan tuottaa sähköä. Aurinkoenergiajärjestelmien lisääntynyt käyttöönotto on kuitenkin herättänyt kysymyksiä niiden turvallisuudesta.

Solnet Group on edelläkävijä aurinkoenergiateknologiassa ja tarjoaa vakuutusyhtiöiden suosittelemia älykkäitä aurinkoenergiajärjestelmiä, jotka varmistavat virran optimoijien avulla niin kiinteistön kuin aurinkovoimalan turvallisuuden. Useat vakuutusyhtiöt ovat jo tehneet linjauksia ja vaatimuksia aurinkovoimaloiden turvallisuustason parantamiseksi esim. FM Global, joka toimii läheisessä yhteistyössä asiakkaidensa eli esim. kiinteistönomistajien kanssa kehittääkseen kiinteistöjen sekä kohdekohtaisten aurinkovoimaloiden turvallisuutta. Näiden järjestelmien avulla voimme hyödyntää aurinkoenergiaa entistä luotettavammin ja taloudellisemmin. Solnet Group onkin ainoa suomalainen kansainvälisesti toimivat aurinkoenergia-alan yritys, joka tarjoaa älykkäitä aurinkoenergiajärjestelmiä yrityksille.


Älykkäät aurinkoenergiajärjestelmät tarjoavat myös reaaliaikaista etävalvontaa

Yksi tärkeä näkökohta aurinkoenergian turvallisuudessa on järjestelmän oikea asennus ja ylläpito. Tämä ei vain takaa parasta mahdollista suorituskykyä, vaan myös minimoi riskin vahingoista tai onnettomuuksista. Solnet Group on jo alusta alkaen puhunut ylläpidon ja huollon tärkeydestä ja on tärkeää, että ammattilaiset tarkastavat ja huoltavat järjestelmää säännöllisesti varmistaakseen aurinkovoimalan toimivuuden ja turvallisuuden pitkällä aikavälillä. 

Toinen tärkeä tekijä aurinkoenergian turvallisuudessa on sähköjärjestelmän oikea suunnittelu ja integrointi kiinteistöön sekä sen muuhun sähköjärjestelmään. Solnet Groupin tarjoamat älykkäät aurinkoenergiajärjestelmät on suunniteltu toimimaan yhdessä olemassa olevan sähköverkon kanssa saumattomasti ja turvallisesti. Niissä on integroituja suojausmekanismeja, jotka estävät ylijännitteet, oikosulut ja muut sähköhäiriöt. Tämä suojaa laitteita ja takaa turvallisen käytön sekä kiinteistössä että sähköverkossa.

Kolmanneksi älykkäät aurinkoenergiajärjestelmät eivät vain takaa turvallisuutta, vaan ne tarjoavat myös monia muita etuja älykkäiden virran optimoijien ansiosta. Näihin kuuluu esimerkiksi reaaliaikainen etävalvonta ja ohjaus, joka mahdollistaa järjestelmän tehokkaan hallinnan ja suorituskyvyn seurannan. Etänä voidaan myös ohjata paneelikohtaisesti aurinkovoimalaa ja sulkea voimala osittain tai kokonaan käytöstä tilanteen niin vaatiessa, jolloin esim. pelastushenkilöstö voi mennä turvallisesti katolle.

Solnet Groupin tarjoamat älykkäät aurinkoenergiajärjestelmät tarjoavat tehokkaan ja luotettavan ratkaisun aurinkoenergian hyödyntämiseen. Asennus ja ylläpito ammattilaisten toimesta takaavat turvallisen käytön, kun taas älykäs suunnittelu ja integrointi mahdollistavat saumattoman toiminnan sähköverkon kanssa. Monet asiakkaamme ovat jo kokeneita aurinkoenergian käyttäjiä ja osaavat omassa hankinnassaan huomioida turvallisuusominaisuudet ja ylläpitotoiminnan tärkeyden.


Aurinkoenergia on investointi, joka tarjoaa houkuttelevan tuoton sijoitetulle pääomalle

Hiilidioksidipäästöjen alentamisen lisäksi aurinkoenergiajärjestelmän asentaminen voi alentaa merkittävästi sähkölaskuja ja vähentää riippuvuutta perinteisistä energianlähteistä. Aurinkopaneelit tuottavat sähköä ilmaiseksi ja ylijäämäenergian voi myydä takaisin sähköverkkoon. Yhä useampi yritys miettii aurinkoenergiaa tapana suojata energiahankintaansa pitkälle tulevaisuuteen. Kuten lähihistoria on näyttänyt, energian hinta voi vaihdella merkittävästi ja volatiliteetti jatkuu myös tulevaisuudessa. Yritykset voivat myös hankkia aurinkoenergiajärjestelmän kassavirtapositiivisena leasingin tai PPA (power purchase agreement) avulla, mikäli tuottava aurinkosähköinvestointi ei ole yrityksen hankintaohjeistuksen mukaista.


Aurinkoenergian tulevaisuus näyttää valoisalta

Euroopan Unioni tukee alaa vahvasti RePowerEU ja Green Deal suunnitelmillaan. Vuonna 2022 Euroopassa asennettiin 41GW verran aurinkoenergiaa ja tavoite vuodelle 2023 on 60GW, joka on minimimäärä voidaksemme taistella energiakriisiä vastaan (IEA:n arvio). Tällä hetkellä kuitenkin näyttää siltä, että jopa 71GW olisi realistista.

EU:n agendalla aurinkoenergia nähdään Euroopan energiajärjestelmän selkärankana. EU:n tavoite onkin saada 1TW aurinkoenergiaa Eurooppaan vuoteen 2030 mennessä. 

Euroopassa on meneillään buumi kiinteistöjen yhteyteen katolle tai maahan (onsite ja nearsite) toteutettujen aurinkovoimaloiden lisäämiseksi. Saksassa, jossa Solnet Group on toiminut jo muutaman vuoden, potentiaali on valtava ja siellä on noin 21 miljoonaa kaupallisia ja teollisia kiinteistöjä, joiden katoille voidaan hyvin asentaa aurinkoenergiaa. 

Älykkäät aurinkoenergiajärjestelmät edustavat tulevaisuuden energiateknologiaa, joka tarjoaa meille kestävän ja turvallisen tavan tuottaa sähköä. Ne auttavat meitä siirtymään kohti puhtaampaa ja kestävämpää tulevaisuutta, jossa aurinkoenergia on keskeinen energianlähde.


Esimerkkejä Solnetin projekteista

Kaj Kangasmäki_1-1

Kaj Kangasmäki, toimitusjohtaja, Solnet Group

 

Joanna Viileinen,
Head of Marketing and Communication