Suomi
9 helmikuuta 2021

VR FleetCaren varikko sai yhden Suomen suurimmista aurinkovoimaloista

VR Ilmalan varikon aurinkovoimala

Solnet toimitti vuoden 2020 jälkimmäisellä puoliskolla ison aurinkovoimalan VR FleetCaren Helsingin varikolle. Ennen vuodenvaihdetta käyttöönotettu aurinkovoimala on yksi suomen suurimmista, nimellisteholtaan 928 kWp. Helsingin varikon aurinkovoimala on yksi VR Goupin vastuullisuusohjelman kärkihankkeita. Aurinkovoimalan tuottaman sähkön avulla junia voidaan huoltaa entistä ympäristöystävällisemmin.

Aurinkovoimala on rakennettu Helsingin varikon Pendolino-hallin katolle. Voimala koostuu yhteensä 2264 aurinkopaneelista ja se on yksi suomen suurimmista. Vuodessa tuotetun aurinkosähkön määrä vastaa noin 40 sähkölämmitteisen omakotitalon sähkön kulutusta, tai vaihtoehtoisesti energiamäärällä voisi ajaa sähköautolla noin 100 kertaa maapallon ympäri. Voimalasta saatava sähkö kohdistetaan Pendolinojen kunnossapitoon ja se kattaa noin neljäsosan hallin vuotuisesta sähköenergiatarpeesta. Aurinkoisena päivänä voimalan tuotto ylittää hallin kulutuksen, jolloin tuotanto käytetään hyödyksi muualla junavarikolla.

 

Edullista ja puhdasta energiaa

Aurinkoenergian käyttöönotto on osa VR FleetCaren laajempaa energiatehokkuushanketta. ”Visiomme mukaisesti olemme matkalla maailman parhaaksi. Meille tärkeiden ympäristöarvojen lisäksi aurinkovoimalan rakentaminen on myös taloudellisesti kannattava hanke. Kertainvestoinnin jälkeen voimalalla tuotettu energia on käytännössä ilmaista.  Pidemmällä aikavälillä auringon vuotuinen kokonaissäteily vaihtelee vain vähän, joten investointikustannus huomioiden tuotetun energian hinta pysyy lukittuna pitkälle tulevaisuuteen.” VR FleetCaren turvallisuusjohtaja Juha Ohvo tietää. 

Tarkoituksena on lisätä omaa energiatuotantoa

Raideliikenteen rooli Suomen liikenteen päästöjen vähentämisessä on merkittävä. Raideliikenne tuottaa vähemmän päästöjä ja kuluttaa vähemmän energiaa kuin muut liikennemuodot. VR:n liikenteessä on jo pitkään ja laajamittaisesti käytetty uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä.  Vaikka junamatkustaminen on hiilineutraalia, on VR Group sitoutunut tekemään ympäristön eteen vieläkin enemmän.

”Aurinkovoimala on yksi vastuullisuusohjelmamme kärkihankkeita” projektipäällikkönä voimalahankkeessa toiminut kiinteistöyksikön energia-asiantuntija ja kohteen ylläpitopäällikkö Martti Jalkanen kertoo. ”Aurinkosähkön lisäksi olemme lisänneet uusiutuvan energian käyttöä kiinteistöissä siirtymällä öljylämmityksestä maalämpöön useassa kohteessa.” Jalkanen jatkaa.

Turvallisuus osana päätöksentekoa

Solnetin näkökulmasta on hienoa, että isot toimijat näyttävät mallia uusiutuvan energian tuotannossa. Kiinteistökohtainen aurinkosähkö on taloudellisesti kannattava tapa lisätä päästöttömän sähkön tuotantoa Suomessa ja muualla Euroopassa. Aurinkosähkön avulla kiinteistön omistajat – niin julkiset kuin yksityiset organisaatiot – voivat paitsi vähentää omaa ilmastovaikutustaan, myös säästää kustannuksia.

On myös hienoa huomata, että turvallisuuteen liittyvät kysymykset ovat nousseet pinnalle kiinteistökohtaisten aurinkovoimaloiden hankinnoissa. VR FleetCaren Helsingin varikolla turvallisuuskulttuuri on jo toiminnan luonteen takia todella korkealla tasolla. Hallin alueella liikkuu satojen tonnien painoisia junia ja ratojen päällä on korkeajännitteisiä ajolankoja. Tämän takia myös aurinkovoimalan hankinnassa asetettiin erityishuomiota turvallisuudelle.

Helsingin varikon aurinkovoimala perustuu automatiikan ja datan hyödyntämiseen. Aurinkovoimala on varustettu virran optimoijilla, jotka valvovat ja optimoivat järjestelmän toimintaa. Lisäksi virran optimoijien avulla järjestelmän katolla olevan paneelikentän jännitteen saa tarvittaessa alennettua turvalliselle tasolle. Tämä oli myös pelastuslaitoksen toivomus, kun järjestelmää suunniteltiin. Pelastuslaitos halusi varmistaa, että paneelit voidaan kytkeä irti toisistaan siten, että ne eivät muodosta hengenvaarallista jännitettä mahdollisten sammutustöiden yhteydessä. Virran optimoijien avulla tämä on mahdollista.

Lue aiheesta lisää VR FleetCaren kotisivuilta.

 

Lue lisää aurinkosähkön hyödyistä, lataa esite täältä. 

Antti Lehmuskoski,
Antti on Solnetin ekologisesti ajatteleva ja toimiva humanisti, sekä toimii myynti- ja markkinointipäällikkönä Solnet Finlandissa.