Solnetilta uusi tutkimus: Turvallisuuden arviointi aurinkovoimaloissa

Solnet Group, johtava yritysten aurinkovoimaloiden tarjoaja, on julkaissut uuden raportin koskien aurinkovoimaloiden turvallisuutta; "Turvallisuuden arviointi aurinkovoimaloissa”. Raportti esittelee tärkeimmät huomioitavat seikat, joita aurinkovoimaloiden omistajat ja asentajat voivat tehdä riskien minimoimiseksi ja sijoitustensa suojaamiseksi.

Clean Energy Associates:in tekemän tutkimuksen mukaan 97 %:ssa aurinkopaneeliasennuksista on vakavia virheitä tai riskejä. Virheellisesti asennetut tai ylläpidetyt aurinkovoimalat eivät aiheuta vain turvallisuusriskejä, kuten tulipaloja, vaan myös sähkökatkoja ja taloudellisia tappioita. Näiden riskien perusteellinen ymmärtäminen on tarpeen, kun yhä useammat yritykset asentavat aurinkovoimaloita säästääkseen energiakustannuksissa sekä noudattaakseen uusia määräyksiä. Tässä yhteydessä Solnet Group on koonnut katsauksen riskejä vähentäviin teknologioihin ja parhaisiin käytäntöihin, keskittyen siihen, miten turvallisuus voi vaikuttaa aurinkovoimalasta saatuihin tuottoihin.

Miksi turvallisuus on niin merkityksellistä juuri nyt?

Uudistettu Euroopan unionin rakennusten energiatehokkuutta koskeva direktiivi edellyttää aurinkopaneelien asentamista kaikkiin uusiin liikekiinteistöihin vuoteen 2026 mennessä ja remontoitaviin liikekiinteistöihin vuoteen 2027 mennessä. Lisäksi eurooppalaisen tutkimuksen mukaan jopa 28 % eurooppalaisista yrityksistä aikoo asentaa aurinkovoimalan seuraavan kolmen vuoden aikana. Asennusta harkitsevien yritysten on löydettävä tasapaino asennuskustannusten ja järjestelmän pitkäaikaisten operatiivisten kulujen välillä. Ottamalla erilaisia turvatoimia käyttöön alusta alkaen yritykset voivat vähentää sekä riskejä että kustannuksia minimoimalla voimalan operatiiviset ongelmat, vähentämällä häiriöitä sekä pitämällä vakuutusmaksut alhaisina.

Mitkä ovat raportin keskeiset havainnot?
  1. Turvallisuus on edellytys sijoittajien luottamukselle: Riskin vähentämiseen tähtäävä ennakoiva lähestymistapa pidentää järjestelmän käyttöikää ja varmistaa jatkuvan energiantuotannon. Tämän seurauksena projekti tuottaa enemmän arvoa elinkaarensa aikana, luoden vakuuden siitä, että aurinkovoimalat ovat kannattava sijoitus.

  2. Ammattitaitoinen asennus ja älykkäiden komponenttien valinta vähentävät myöhempiä riskejä: Perusteelliset analyysit aurinkopaneelitulipaloista Saksassa ja Englannissa osoittavat, että asennusvirheet ovat yksi aurinkovoimalapalojen pääsyistä, mikä korostaa huolellisen asennusprosessin tärkeyttä. Oikeat komponentit voivat myös vähentää tulipaloriskejä ja muita vaaroja esim. valokaarien osalta. Virranoptimoijat, jotka mahdollistavat etävalvonnan- ja ohjauksen paneelitasolla, ovat vakuutusyhtiöiden yhä enemmän vaatimia turvatoimia aurinkoasennuksissa. Esimerkiksi kansainvälinen Zurich -vakuutusyhtiö suosittelee älykkäitä aurinkojärjestelmiä mm. niiden paneelikohtaisten virranoptimoijien ominaisuuksien ansiosta. Nämä mahdollistavat paneelikentän jännitteettömäksi tekemisen etäohjauksen avulla, mikä helpottaa palontorjunta- ja pelastustoimia.

  3. Älykkäät seuranta- ja analysointityökalut edistävät korkeampaa turvallisuusstandardia: Reaaliaikainen seuranta ja datan analysointityökalut yhdessä automaattisen pikasulun kanssa mahdollistavat riskien välittömän toteamisen. Tämän seurauksena vahinko minimoidaan tai jopa vältetään, ja saadaan tarkempi yleiskuva järjestelmän toiminnasta.


Arttur Kulvik, Solnet Groupin liiketoiminnan kehityksestä vastaava varatoimitusjohtaja, toteaa:

"Solnetin keskittyminen älykkäisiin aurinkoteknologioihin ei johdu vain niiden tehokkuudesta; vaan se on myös osa aurinkojärjestelmiemme laadun, turvallisuuden ja kestävyyden varmistamista. Sisällyttämällä jatkuvan etävalvonnan ja muita suojamekanismeja, nostamme aurinkoasennusten turvallisuusstandardeja. Raporttimme valaisee turvallisuusparannusten roolia sijoitusten suojelemisessa ja vihreän siirtymän edistämisessä."

Koko raportti on ladattavissa täältä. Solnet Group järjestää myös webinaarin kaupallisten ja teollisten aurinkovoimaloiden turvallisuudesta, yhdessä SolarEdgen ja Zurich Insurance -vakuutusyhtiön edustajien kanssa. Rekisteröityminen on avoinna 18. tammikuuta 2024 saakka. Webinaarin puhujina ovat Georg Stockschläder, Zurich Insurancen kiinteistöjen maailmanlaajuinen johtaja, Chris Voet, SolarEdgen avainasiakkuuksista vastaava johtaja ja Arttur Kulvik, Solnet Groupin liiketoiminnan kehityksestä vastaava varatoimitusjohtaja.

Tietoa Solnet Groupista:
Vuonna 2014 perustettu Solnet Group on nopeasti kasvava aurinkoenergiayritys, jolla on toimipisteitä Hollannissa, Saksassa ja Suomessa. Vuonna 2020 yritys listattiin Euroopan 1000 nopeimmin kasvavan yrityksen listalle Financial Timesin FT1000-listalla sijoittuen kolmanneksi energiasektorilla. Jo vuonna 2016 Solnet Group sai WWF:ltä Climate Solver -palkinnon. Solnet Group tarjoaa kattavia ja laadukkaita palveluita konsultoinnista ja suunnittelusta asennukseen ympäri Eurooppaa. Asiakkaidemme projektien helpottamiseksi tarjoamme myös palveluita projektirahoitukseen, aurinkovoimalan ylläpitoon ja korjauksiin. Solnetin asiakkaisiin kuuluu suuria sijoitusrahastoja, ostoskeskuksia, vähittäiskauppiaita sekä varasto- ja logistiikkayrityksiä. Lisätietoja osoitteesta www.solnet.group.

Median yhteyshenkilö:
Joanna Viileinen, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Solnet Group, Joanna.viileinen@solnet.group, puh. +358 405383366

Joanna Viileinen,
Head of Marketing and Communication