Suomi

Solnet ja Adven auttavat yhdessä asiakasta

Solnet Executive Breakfast tapahtumassa toukokuussa Jarmo Maunu, Advenin kiinteistöenergialiiketoiminnan myyntijohtaja kertoi Advenin yhteistyöstä Solnetin kanssa. 


Adven tarjoaa vastuullisia energiaratkaisuja teollisuudelle ja suurkiinteisteistöille EaaS palvelumallilla ja käyttää useissa projekteissaan myös aurinkoenergiaa. Advenin ratkaisujen pohjana ovat uusiutuva energia, energiavirtojen kierrättäminen ja energiatehokkuus on myös tärkeässä osassa. Solnet on suunnitellut ja toimittanut useisiin Advenin kiinteistöenergiatoteutuksiin aurinkovoimalat.  

Tilaisuudessa Jarmo Maunu esitteli esimerkkejä Solnetin Advenin kanssa yhteistyössä toteutetuista kiinteistöenergiaratkaisuista, joihin kuuluu esimerkiksi Mirkan Pietarsaaren tehtaan ja sen laajennuksen energiaratkaisu sekä Hemsön Kangasalan ja Liedon paloasemien energiaratkaisut. Näissä jokaisessa on mukana Solnetin toimittama aurinkoenergiajärjestelmä.

Mirka on laajentanut Pietarsaaren tehdastaan ja on rakennuttanut uuden 10 miljoonan euron arvoisen hiomakoneiden tuotantolaitoksen vanhan viereen. Tehdaskiinteistö ja laajennus (5000m2) ovat yhteensä 35 000 kem2 ja laajennuksen paneelikentän koko on 90kWp ja sen laskennallinen tuotto 78MWh/a.

Hemsölle tehdyt kohteet sisältävät energiamuodon vaihdon Kangasalan maakaasukattilasta ja Liedon öljykattilasta Advenin geoenergia- ja lämpöpumppuratkaisuun, lisäksi molemmissa kohteissa on Solnetin toimittama aurinkovoimala. Kangasalan paneelikentän koko on 125kWp, 110MWh/a ja kokonaisuudesssaan Advenin energiaratkaisun myötä CO2 päästövähennykset ovat 193 ton/a. Liedon paneelikentän koko on 50kWp, 43MWh/a ja uuden energiaratkaisun ansiosta saatavat CO2 päästövähennykset 89 ton/a.

Edellytykset onnistuneille aurinkosähköasennuksille

Jarmon vinkki onnistuneeseen aurinkosähköjärjestelmään alkaa oikeasta mitoitustarpeesta; tuleeko voimala energiakeskuksen tarpeeseen vaiko kiinteistön tarpeeseen. Sen jälkeen katsotaan reunaehdot asennukselle kuten katon koko, muoto ja materiaali sekä sen kunto, suuntaus ja kantavuus.

”Onnistunut projekti on luotu hyvällä suunnitteluyhteistyöllä Solnetin kanssa jo energiakeskuksen mitoitusvaiheessa. Solnet on toimittanut mallinnukset ja tuottoennusteet ja laskenut aurinkopaneelien mahdollistaman säästöpotentiaalin. Adven taas tekee kokonaisvaltaisen energiaratkaisuehdotuksen asiakkaalle. Meillä on ollut toimiva toteutusaikataulujen yhteensovittaminen ja Solnetilla on ollut hyvä yhteistyö Advenin projektipäällikön kanssa niin toteutuksen kuin käyttöönoton aikana. Yhteistyömme on sujunut todella hyvin”, kertoo Jarmo Maunu.

Aurinkosähkön lisäarvo yhdessä Advenin energiaratkaisun kanssa

Aurinkosähkö on paikallisesti tuotettua uusiutuvaa energiaa, joka lisää osaltaan energiaomavaraisuutta ja tarjoaa edullisemmat lämpö- ja jäähdytysenergiakustannukset. Aurinkosähkö tarjoaa myös suojaa energiakriisitilanteissa kuten talvella 2022 nähtiin. Aurinkosähkön on todettu lisäävän kiinteistön arvon nousua ja se on konkreettinen vihreä teko, joka näkyy.

Aurinkopaneelien myötä tuleva energiakustannushyöty on aina tapauskohtaista, esim. mitä enemmän tarvetta jäähdytysenergialle kesällä, sitä parempi lisähyöty on paneeleista.

”Vastuullisuus, omavaraisuus ja energiakustannusten pienentäminen ovat ajankohtaisia aiheita asiakkaillemme ja uskomme, että nämä projektit lisääntyvät koko ajan. Aurinkosähkö soveltuu hyvin projekteihimme, joissa katsomme kokonaisvaltaisesti koko kiinteistön energian tehokkuutta ja vastuullisuustoimenpiteitä”, sanoo Jarmo Maunu.

Joanna Viileinen,
Head of Marketing and Communication