Suomi

Soitto soi auringon voimalla – Musiikkitalo siirtyi uusiutuvaan energiaan

Musiikkitalon katolle on asennettu Helsingin ydinkeskustan suurin aurinkovoimala

Helsingin keskustan ytimessä, eduskuntatalon valvovan silmän alla komeileva Musiikkitalo on saanut katolleen näyttävän aurinkovoimalan. Julkisia rakennuksia koskevat hankintasäädökset sekä tiukat julkisivu- ja turvallisuusvaatimukset toivat voimalahankkeeseen uudenlaisia pohdinnan paikkoja – mutta eivät mitään sellaista, mitä kokonaisvaltaisiin aurinkosähköratkaisuihin erikoistunut Solnet ei olisi kyennyt toimittamaan.

Kun pääkaupungin paraatipaikalla sijaitsevaan, satapäisiä yleisöjä vetävään julkiseen rakennukseen aletaan suunnitella aurinkovoimalaa, on huomioitava monta seikkaa. Esimerkiksi paloturvallisuuden taso on erilainen kuin vaikka varastorakennuksen kohdalla. Musiikkitalon aurinkovoimalan turvallisuusominaisuudet onkin räätälöity ylittämään tavanomaisten määräysten ja standardien tason.

Eduskuntatalon ylimmiltä portailta – ja yli lentävien dronejen kuvatallenteissa – näkyvä Musiikkitalon katto asetti voimalalle myös omanlaisiaan esteettisiä vaatimuksia. Itse rakennus yhtenä Suomen kulttuurielämän lippulaivoista antaa tilaa musiikille ja avoimille kohtaamisille. Tarkkaan harkittu ja suunniteltu aurinkovoimala tukee rakennuksen arkkitehtonista harmoniaa.

 

Visuaalisuudesta tinkimättä
10 vuotta täyttävä Musiikkitalo marssii kohti hiilineutraalia ja vastuullista tulevaisuutta muun muassa energiaratkaisujaan päivittämällä. Vuonna 2020 rakennukseen asennettiin lämpöpumppujärjestelmä ja katolle Solnetin toimittama, rakennuksen arkkitehtuurisiin linjoihin luontevasti istuva iso aurinkovoimala. Kyseessä on Helsingin ydinkeskustan suurin aurinkovoimala, nimellisteholtaan 336 kWp.

Aurinkovoimalan suunnittelussa konsultoitiin rakennuksen alkuperäistä arkkitehtia. Aurinkopaneelit sijoitettiin katolle myötäilemään rakennuksen seinälinjojen muotoja. Asennustelineeksi valittiin matala, niin sanottu itä-länsi -teline. Tällä telineellä aurinkopaneelien korkein kohta ei nouse katon räystäslinjaa korkeammalle, mikä särkisi rakennuksen profiilin. 

Aurinkovoimalan tyylikkäin yksityiskohta lienee sen väri. Aurinkopaneelien rungot, karmit, telineet ja kaapelireitit räätälöitiin rakennuksen ilmeeseen sopiviksi – mustaksi. Nyt musta väri käy tasapainoista vuoropuhelua Musiikkitalon julkisivussa hyödynnettyjen materiaalien, eli lasin ja patinoituneen kuparin, kanssa.


Turvallisuutta unohtamatta
Musiikkitalon aurinkovoimalaan haluttiin ominaisuus, jonka avulla katolla oleva jännite saadaan tarpeen vaatiessa alennettua turvalliselle tasolle. Tämä toteutettiin virran optimoijien avulla. Aurinkopaneeleissa itsessään ei ole On/Off -näppäimiä, joten ne ovat aina valoisan aikaan jännitteisiä. Ja kun aurinkopaneelit kytketään sarjaan, nousee jännite katolla jopa 1000 volttiin.

Virran optimoijien avulla järjestelmään myös saadaan automatiikkaa. Virran optimoijat tunnistavat tyypillisimmät vikatilanteet (mm. valokaari, sähkövuoto, liian korkea lämpötila) ja tarpeen vaatiessa ohittavat vikatilat. Tämä itsessään lisää järjestelmän turvallisuutta alan standardien vaatimuksia korkeammalle.

Tavallisuudesta poiketen Musiikkitalon aurinkopaneelien takaosat eivät saaneet sisältää lainkaan muoviosia. Kohteessa käytetäänkin niin sanottuja lasi-lasi -aurinkopaneeleita, joiden palokuorma on pienempi kuin sellaisen aurinkopaneelin jossa on muovinen taustalevy. Turvallisuuden lisäksi kaksipuoleiset lasi-lasi -aurinkopaneelit ovat tavanomaista tehokkaampia ja laadukkaampia.

 

Aurinkosähkö saa hymyn huulille
Musiikkitalon aurinkovoimalan tuottama uusiutuva, päästötön sähkö kattaa noin 5% kiinteistön käyttämän sähkön määrästä. Määrä vastaa noin kymmenen sähkölämmitteisen omakotitalon vuodessa käyttämän sähkön määrää.

”Me haluamme Musiikkitalossa painottaa vastuullisuutta ihan kaikessa toiminnassamme, ja energiaratkaisut kokonaisuutena ovat siinä tietenkin merkittävässä roolissa. Vaikka aurinkopaneelit toki kattavatkin vain pienen osan koko talon energiatarpeesta, on meidän käännettävä jokainen kivi matkalla kohti päästöttömyyttä”, myynti- ja markkinointipäällikkö Juha Paaso sanoo.

Erityistoiveet otettiin huomioon Musiikkitalon aurinkovoimalahankkeessa ja itse asennusprojekti sujui kivuttomasti. On tavattoman hienoa, että ihmisille elintärkeitä kulttuurielämyksiä voidaan nyt tuottaa ympäristöystävällisesti, uusiutuvaa aurinkoenergiaa hyödyntäen! 

 

Miksi kannattaa hankkia aurinkovoimala? Lataa esite aurinkosähkön hyödyistä!

Antti Lehmuskoski,
Antti on Solnetin ekologisesti ajatteleva ja toimiva humanisti, sekä toimii myynti- ja markkinointipäällikkönä Solnet Finlandissa.