Suomi
Vastuullisuus ROI
6 toukokuuta 2022

Sijoitusyhtiö eQ panostaa aurinkosähköön - vastuullista ja kannattavaa

eQ Retail Park Bredis aurinkopaneelit

Varainhoitoon, Corporate Finance -toimintaan ja sijoittamiseen keskittynyt eQ Oyj etsii jatkuvasti yksinkertaisia ja liiketoimintaa tukevia ratkaisuja saavuttaakseen vastuullisuustavoitteensa. Solnet on toimittanut yhtiön kiinteistöihin noin kolmekymmentä aurinkovoimalaa – ja saman verran uusia on suunnitteilla.

”Meillä vastuullisuus ei ole erillinen, tehtävään nimetyn tiimin luotsaama liiketoiminnan palikka”, sanoo eQ:n kiinteistöjohtaja Kimmo Alaharju, ”sen sijaan vastuullisuus on integroitunut osaksi koko liiketoimintaa.”

Pörssinoteeratun yhtiön on täytynyt pureutua siihen, missä määrin vastuullisuus on suhdetoimintaa ja missä määrin konkreettisia tekoja. Toisaalta liiallinen paikoilleen jääminen ja pohdinta siitä, mikä on kannattavaa vastuullisuuden edistämistä, voi olla iso riski. Tehokkaat ratkaisut ja vaivattomat hankeprosessit sen sijaan minimoivat riskejä.

 ”Yksinkertainen on kaunista”, Alaharju kiteyttää, ”hankkeet eivät voi jäädä byrokratian jalkoihin pyörimään, jolloin palkataan konsultteja tekemään selvityksiä, kilpailutetaan jokainen hanke erikseen, hyväksytetään jokainen investointi useilla tahoilla ja niin edelleen.”

 Suoraviivaisuutta aurinkosähkön käyttöönottoon

Aurinkosähkö on vakiinnuttanut paikkansa uusiutuvan energian ja vastuullisuuden kentillä. Solnet tekee uusiutuvan energian tuottajiksi siirtymisen helpoksi kiinteistön omistajille. ”Olemme Suomen paras kumppani eQ.n kaltaisille sijoitusyhtiöille ja muille kiinteistöalan ammattilaisille sekä instituutioille. Me ymmärrämme kiinteistöliiketoiminnan lainalaisuudet, osaamme auttaa hiilineutraaliuden saavuttamisessa ja osoitamme, missä kohteissa aurinkosähkö kannattaa parhaiten. Ennen kaikkea me teemme asiakkaillemme kaiken helpoksi – aurinkosähkön tuottamisen voi ulkoistaa meille suunnittelusta ylläpitoon saakka”, sanoo Solnet Finland Oy:n maajohtaja Veli-Matti Heimonen.

 Solnetin eQ:lle tähän mennessä toimittamat aurinkovoimalat säästävät yli 200 tonnia CO2-päästöjä vuodessa. Päästöjen vähentämistä tullaan kiihdyttämään kuluvan vuoden aikana. eQ:n kiinteistöjohtaja Kimmo Alaharju kiittää Solnetia juuri ymmärryksestä ja vaivattomuudesta, ”Solnet on tuonut pöytään ideoita ja palvelumalleja sitä mukaa kun olemme ilmaisseet, mikä meille on olennaista.”

eQ:n tavat hyödyntää aurinkosähköä vaihtelevat mm. kiinteistöstä, portfoliosta ja vuokrasopimusmallista riippuen. Solnet auttaa eQ:ta koordinoimalla ja toimeenpanemalla kaiken aurinkosähköön liittyvän, tehden aurinkosähkön hyödyntämisestä eQ:lle mahdollisimman vaivatonta ja kannattavaa.

Houkuttelevin tapa tuottaa energian omassa kiinteistössä

 Paitsi ympäristöystävällisyydestä, aurinkosähkön kohdalla voidaan puhua myös sosiaalisesti vastuullisuudesta. ”Paikallinen aurinkovoimatuotanto on järkevää siksikin, että se tuo vakautta sähkön hintoihin ja kiinteistön käyttökustannuksiin”, sanoo eQ:n kiinteistöjohtaja Kimmo Alaharju.

 Pienempi sähkölasku ja vastuullisuus näyttäytyvät houkuttelevina kriteereinä vuokralaiselle samalla kun aurinkoenergialla on myönteinen vaikutus kiinteistön arvon kehitykseen. Myös kohteiden yleistä kehittämistä voidaan miettiä energiantuotannon näkökulmasta, puhumattakaan aurinkovoiman potentiaalista imago- ja PR-konteksteissa.

 Aurinkoenergian hyödyt ovat yksinkertaisesti lyömättömät. Meidän tehtävämme Solnetilla on varmistaa, että hyödyt ovat asiakkaittemme saavutettavissa mutkattomasti ja tehokkaasti.

 

 

Antti Lehmuskoski,
Antti on Solnetin ekologisesti ajatteleva ja toimiva humanisti, sekä toimii myynti- ja markkinointipäällikkönä Solnet Finlandissa.