Vastuullisuus ROI
1 kesäkuuta 2023

Kuusi syytä valita aurinkosähkö

Aurinkosähkö on noussut vallankumoukselliseksi voimaksi tarjoten kestävän ja puhtaan vaihtoehdon perinteisille energialähteille. Teknologisten edistysaskelten ja kasvavan ympäristötietoisuuden myötä aurinkovoima on yhä suositumpi valinta niin yritysten kuin kuntienkin keskuudessa. Tässä blogikirjoituksessa tutustumme siihen miksi aurinkoenergian valitseminen kannattaa ja kuinka se vie kohti kirkkaampaa, vihreämpää ja kestävämpää tulevaisuutta.

Aurinkosähkö on uusiutuva ja kestävä valinta

Aurinkosähkö on uusiutuva ja kestävä energianlähde. Toisin kuin fossiiliset polttoaineet, jotka ovat rajallisia ja ehtyviä, aurinkoenergian määrä on loputon ja vapaasti saatavilla. Meillä on loputtomasti energiaa, niin kauan kuin aurinko paistaa. Tämä kestävyys varmistaa, että aurinkoenergia voi vastata tulevien sukupolvien energiantarpeisiin haittaamatta ympäristöä tai vaarantamatta luonnonvaroja.

Aurinkosähkö on puhdasta energiaa

Yksi aurinkoenergian puolesta puhuvista syistä on sen vähäinen vaikutus ympäristöön. Aurinkoenergian tuotanto ei käytännössä tuota lainkaan kasvihuonekaasupäästöjä, mikä tekee siitä puhtaan energianlähteen. Vähentämällä riippuvuutta fossiilisista polttoaineista aurinkoenergia auttaa torjumaan ilmastonmuutosta ja parantaa ilmanlaatua. Lisäksi aurinkopaneelit eivät vaadi toimiakseen vettä, mikä on tärkeää veden niukkuudesta kärsivillä alueilla, toisin kuin perinteiset voimalaitokset, jotka kuluttavat valtavia määriä vettä. Aurinkoenergian omaksumisella voimme merkittävästi vähentää hiilijalanjälkeämme ja edistää puhtaampaa planeettaa tuleville sukupolville.

Aurinkovoima tarjoaa energiasäästöjä

Aurinkoenergia tarjoaa merkittäviä taloudellisia etuja erityisesti energiakustannusten säästöjen muodossa. Kun aurinkopaneelit on asennettu, ne hyödyntävät ja muuntavat auringon energian sähköksi ilman jatkuvia kustannuksia. Tuottaessasi omaa sähköä voit tehokkaasti vähentää tai poistaa riippuvuutesi kantaverkosta, mikä puolestaan laskee kuukausittaisia energialaskujasi. Lisäksi useat maat tarjoavat taloudellisia kannustimia, kuten verohelpotuksia ja tukia, aurinkoenergian käytön edistämiseksi, mikä tekee siitä vieläkin edullisemman vaihtoehdon yrityksille aurinkovoiman järjestelmien investoimiseen. Ajan myötä pienenevien energialaskujen ja mahdollisten kannustimien säästöt kattavat alkuinvestoinnin kustannukset, mikä johtaa pitkällä aikavälillä taloudellisiin etuihin.

Aurinkosähkö tarjoaa energiariippumattomuutta ja luotettavuutta

Aurinkosähkö antaa yksilöille ja yhteisöille energiariippumattomuuden ja luotettavuuden. Tuottaessasi sähköä omalla pihallasi olet vähemmän riippuvainen sähköverkosta, etkä ole haavoittuvainen sähkökatkoille tai energian hintojen heilahteluille. Aurinkopaneelit jatkavat sähköntuotantoa myös sähkökatkojen aikana, kunhan aurinko paistaa. Tämä luotettavuus mahdollistaa tuotannon sähkökatkojenkin aikana tai kun energianhinta on muutoin korkea. Lisäksi energian varastointiteknologian, kuten akkujen, jatkuva kehittyminen mahdollistaa aurinkoenergian ylimääräisen varastoinnin yöaikaan tai pilvisinä päivinä, mikä edelleen parantaa energiariippumattomuutta ja joustavuutta.

Aurinkosähkö luo työllisyyttä ja talouskasvua

Aurinkoteollisuus on merkittävä työllistäjä ja talouskasvun lähde. Aurinkoenergian leviämisen myötä syntyy yhä enemmän työpaikkoja asennus-, valmistus-, myynti- ja aurinkovoimaloiden ylläpidon alalla. Kansainvälisen uusiutuvan energian viraston (IREA) mukaan aurinkoenergiateollisuus työllisti yli 4,9 miljoonaa ihmistä maailmanlaajuisesti vuonna 2022. Aurinkoteollisuuden kasvu paitsi elvyttää taloutta myös edistää innovaatioita ja teknologista kehitystä. Valitsemalla aurinkoenergian yksilöt, yritykset ja hallitukset voivat edistää työllisyyttä, talouskasvua ja vähentää riippuvuutta tuodusta energiasta.

Tulevaisuuden varmistaminen aurinkovoiman avulla

Aurinkosähköön sijoittaminen on viisas pitkäaikainen investointi, joka tarjoaa sekä ympäristö- että taloudellisia etuja. Maailman siirtyessä kohti uusiutuvaa energiaa aurinkovoimaloiden arvo kasvaa, mikä tuottaa tuottoa sijoitukselle niin kotitalouksille kuin yrityksillekin. Aurinkopaneeleilla on pitkä elinikä, 25–30 vuotta ja ne vaativat vähän huoltoa.

Lisäksi jatkuva kehitys aurinkoteknologiassa alentaa asennuskustannuksia ja parantaa järjestelmien tehokkuutta ja suorituskykyä, mikä tekee aurinkoenergiasta houkuttelevan vaihtoehdon pitkällä aikavälillä.

Tulevaisuuden varmistaminen on toinen keskeinen näkökohta aurinkoenergiaan investoimisessa. Ilmastonmuutoksen aiheuttamien huolien kasvaessa ja hiilipäästöjen vähentämisen tarpeen myötä hallitukset ja päättäjät toteuttavat tukitoimia ja kannustimia uusiutuvalle energialle. Tämä luo suotuisan sääntely-ympäristön, joka edelleen lisää aurinkoenergiainvestointien arvoa ja elinkelpoisuutta.

Lisäksi teknologian jatkaessa kehittymistään aurinkoenergian odotetaan muuttuvan entistä tehokkaammaksi ja kustannustehokkaammaksi. Akkujen varastoinnin ja verkkojen integroinnin innovaatiot parantavat aurinkovoimaloiden luotettavuutta ja monipuolisuutta, mahdollistaen suuremman omavaraisuuden ja joustavuuden.

Joten miksei valita aurinkosähkö?

Aurinkosähkön valitseminen tarjoaa lukuisia etuja, jotka ulottuvat ympäristöstä talouteen ja energiariippumattomuuteen. Aurinkoenergia on uusiutuva, ympäristöystävällinen ja taloudellisesti järkevä vaihtoehto, joka vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista, luo työpaikkoja ja edistää talouskasvua. Lisäksi se tarjoaa energiariippumattomuutta, luotettavuutta ja säästöjä energiakustannuksissa.

Aurinkosähköön investoimalla yritykset voivat edistää kestävää tulevaisuutta samalla kun hyötyvät taloudellisesti. Se on pitkän aikavälin sijoitusstrategia, joka ei ainoastaan tue ympäristötavoitteita, vaan myös asemoi sijoittajat hyötymään aurinkoteknologian kasvavasta kysynnästä ja kehityksestä.

Sijoittamalla aurinkoenergiaan varmistamme kestävän ja kirkkaan tulevaisuuden seuraaville sukupolville. On aika omaksua aurinkoenergian voima ja siirtyä kohti vihreämpää ja kestävämpää maailmaa.

Joanna Viileinen,
Head of Marketing and Communication