IKEA panostaa vastuullisuuteen kaikilla osa-alueillaan

Solnet järjesti jo kymmenennen Solnet Executive Breakfast tapahtuman maaliskuussa 2024. Tapahtumasta on tullut hyvin suosittu tapa asiakkaillemme jakaa kokemuksia aurinkosähköstä ja oppia muilta yrityksiltä. Asiakkaamme IKEAn liiketoiminnan kehitysjohtaja Ann-Christin Pilviö oli puhumassa tässä maaliskuun Solnet Executive Breakfast tilaisuudessa Helsingissä.

Tapahtumassa Ann-Christin kertoi IKEA:n vastuullisuusstrategiasta ja aurinkosähkön roolista siinä. IKEAlle uusiutuva energia on suuressa roolissa vastuullisuustavoitteiden saavuttamisessa ja panostukset ovat merkittäviä. IKEA:n arvoista ”Caring for planet and people” näkyy hyvin heidän vastuullisuustoimenpiteissään. IKEA on tunnistanut kolme globaalia haastetta, joihin se haluaa omalla vastuullisuustyöllään vaikuttaa ja ne ovat ilmaston muutos, kestämätön kulutus sekä epätasa-arvo.

Vastuullisuus merkitsee IKEAlle mahdollisuuksien luomista terveellistä ja vastuullista elämää varten, kiertotaloutta, ilmastopositiivisuutta sekä tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden edistämistä. Yhtenä IKEA:n vastuullisuustavoitteista on luoda 2030 mennessä omalla työllään mahdollisuus yli miljardille ihmiselle elää planeetan voimavarojen mukaisesti. IKEA hyödyntää myös yhä enenevissä määrin kierrätettyjä materiaaleja huonekaluissaan.

IKEA panostaa vastuullisuuteen myös kuljetuksissaan ja 60 % IKEA:n ”last mile” toimituksista asiakkaille kuljetetaan sähköautoilla ja ne ovat päästövapaita. Yrityksellä on selkeät toimenpiteet myös jätteiden kierrätykseen ja mm. kaikki ruuan tähteet kierrätetään biokaasuksi.

Uusiutuva energia osana vastuullisuutta

Uusiutuvan energian osalta IKEA:n tavoitteena on olla energiapositiivinen vuoteen 2030 mennessä. Ja tavoitteena on käyttää täysin uusiutuvaa sähköä vuonna 2025. IKEA omistaa mm. omia tuulimyllyjä 38 kappaletta Suomessa viidessä eri tuulipuistossa. Aurinkosähkö on myös merkittävässä roolissa IKEA:n omassa uusiutuvan sähkön tuotannossa sillä 80 % IKEA:n tavarataloista on jo asennettu aurinkopaneelit. Näiden avulla 20 % IKEA:n energian kulutuksesta tuotetaan aurinkosähköllä. IKEA myös omistaa 21 omaa aurinkopuistoa, joiden sähkön tuotto käytetään heidän omissa tavarataloissaan.

”Vastuullisuus myös aurinkosähkön osalta on meille erittäin tärkeää esim. aurinkopaneelien täytyy olla vastuullisesti valmistettuja”, kertoi Ann-Christin Pilviö, IKEA:n liiketoimintajohtaja Solnetin aamiaistilaisuudessa.

Suomessa IKEA on käyttänyt pelkästään uusiutuvaa sähköä tavarataloissa jo vuodesta 2017. Tampereen aurinkovoimalan avulla tavaratalo on saavuttanut BREEAM-sertifikaatin. Lommilan MCDC on seuraava projekti, joka tuottaa 32 % tavarataloon tarvittavasta sähköstä.

”Turvallisuus on myös IKEAlle tärkeää ja olemmekin iloisia voidessamme olla IKEA:n luotettu vastuullisuuskumppani aurinkosähkön osalta älykkäillä aurinkovoimalaratkaisuillamme”, sanoo Veli-Matti Heimonen, operatiivinen johtaja, Solnet Group.

Luotettavan toimijan kanssa on hyvä jatkaa

Aurinkosähkön toimittajan valinnassa IKEA painottaa seuraavia asioita; projektin pitää olla avaimet käteen ratkaisu luotettavalta palveluntarjoajalta ja sen pitää olla älykäs aurinkosähköjärjestelmä alle 10 vuoden takaisinmaksuajalla. Ratkaisun pitää olla helppohoitoinen eli sisältää ylläpitopalvelut. Sen pitää olla helposti laajennettavissa tai siihen pitää pystyä tuomaan lisäominaisuuksia tarvittaessa. Solnetin ratkaisu täytti kaikki vaatimukset.

”Solnetin ratkaisu oli meille alusta asti ylivoimainen sillä se sisältää älykkään aurinkovoimalan tarjoten lisää turvallisuutta sekä ylläpitopalvelut, joita ei muilta saa. Ensimmäisten asennusten jälkeen totesimme myös, että on hyvä jatkaa toimivaa yhteistyötä luotettavan palveluntarjoajan kanssa”, sanoi Ann-Christin Pilviö.

Solnet on toimittanut aurinkovoimalat jo neljään IKEA:n tavarataloon Suomessa. Aurinkopaneeleita Suomesta löytyy siis Vantaalta 2000, Espoosta 770, Tampereelta 252 ja Raisiosta 1532 kappaletta. Espoon Lommilaan asennetaan ensi kesänä 1744 aurinkopaneelia. Solnet huolehtii myös näiden aurinkovoimaloiden ylläpidosta. Myymälöiden kattojen lisäksi aurinkopaneeleita on asennettu Tampereen myymälän autokatokseen, sekä Espoon myymälän tontille.

”Katolle tai tontille asennettava aurinkosähkö on meille helppo tapa lisätä energiaomavaraisuuttamme. Ylläpitopalvelut Solnetilta lisäävät myös ratkaisun huolettomuutta”, kertoo Janne Ellonen, District FM Manager, IKEA.

Joanna Viileinen,
Head of Marketing and Communication