Suomi

DHL:n strategia tukee aurinkosähkön käyttöönottoa

DHL Group toimii yli 220 maassa ja alueella, ja konsernin käytössä on merkittävä rakennuskanta - noin 12 300 kiinteistöä ympäri maailmaa. Osana kestävän kehityksen strategiaansa ja tavoitettaan saavuttaa nettonollapäästöt vuoteen 2050 mennessä DHL Group hyödyntää uusinta vihreätä teknologiaa tavoitteenaan toiminnaltaan hiilineutraalit kiinteistöt.

Yhtenä keskeisenä tekijänä tavoitteen saavuttamisessa DHL pitää aurinkosähkön käyttöä kiinteistöissään. Suurten terminaali- ja varastorakennusten koko mahdollistaa isojen aurinkovoimaloiden asentamisen niiden laajoille katoille. Tämä mahdollistaa aurinkosähkön optimaalisen hyödyntämisen kiinteistöjen sähkön tuotannossa.

"Kaikki toimintamme on suunnattu kohti nollapäästöisyyden saavuttamista vuoteen 2050 mennessä. Meillä on selkeä suunnitelma aurinkosähkön käytöstä, ja kaikki kohteemme arvioidaan aurinkosähkön mahdollista käyttöä silmällä pitäen. Olemassa olevissa kohteissa otetaan huomioon kiinteistön koko ja sopimuskauden pituus aurinkovoimalan asennusta suunniteltaessa. Uusiin kohteisiimme aurinkovoimalat voidaan asentaa välittömästi", kertoo Jussi Jylhä, Infrastructure Manager,  DHL Express (Finland) Oy:stä.

Paikallisesti tuotettu energia tarjoaa myös markkinointiin liittyviä etuja

Suomessa DHL Express pyrkii suurempaan energiaomavaraisuuteen ja siksi suunnittelee aurinkovoimaloiden rakentamista kaikkiin omiin kiinteistöihinsä.
Pirkkalassa DHL Express omistaa noin 4000 neliömetrin kiinteistön, johon Solnet suunnitteli ja asensi aurinkovoimalan vuonna 2019. Aurinkovoimalan koko on 260 KWp. DHL osallistui tarjousten kilpailuttamiseen, ulkopuolinen urakoitsija vastasi kiinteistön rakennuttamisesta, ja Solnet teki yhteistyötä myös rakennuttajan kanssa.
"On tärkeää, että saavutamme päästövähennyksemme, mutta myös paikallisesti tuotetun energian käyttö suoraan kiinteistöllä on meille merkityksellistä. Olemme huomanneet aurinkosähkön hyödyt myös markkinoinnissamme ja brändin rakentamisessa. Esimerkiksi Pirkkalan kohteen aurinkovoimalan kuvia ja videoita käytämme myyntimateriaaleissamme", mainitsee Jussi Jylhä.

DHL:lle turvallisuus on ensisijaista

Pirkkalan hanketta kilpailutettaessa turvallisuus oli jo tärkeä valintatekijä kumppanin valinnassa. Tämän jälkeen turvallisuuden merkitys on korostunut entisestään ja on yksi merkittävimmistä DHL Expressin aurinkovoimalatoimittajan valintaan vaikuttavista tekijöistä. Solnetin tarjoama älykäs aurinkosähköjärjestelmä, etähallinta ja mahdollisuus paneelikentän jännitteettömäksi tekemiseen olivat keskeisiä valintaperusteita.

"Solnetin tarjoaman aurinkosähköjärjestelmän turvallisuus ja referenssit vakuuttivat meidät. Solnetin järjestelmästä saamme myös tuotantodataa, jota sekä henkilöstö että vierailijat voivat katsella näytöllä aulassa. Vaikka kyseessä on suuri kohde ja iso aurinkovoimala, se ei näy katolta - näyttöjen avulla voimme selkeästi tuoda esiin aurinkovoimalan vaikutuksen päästövähennyksiimme ja energiantuotantoomme", korostaa Jylhä.

Aurinkosähköprojektia ensimmäistä kertaa toteuttaville Jylhä suosittelee kokeneen konsultin käyttöä, joka ymmärtää tekijät, jotka vaikuttavat energiantuotantoon ja järjestelmän suunnitteluun sekä teknisiin ominaisuuksiin.

"Kun valitaan hyvä kumppani ja aurinkovoimala toteutetaan laadukkailla laitteilla, sen omistaminen on melko huoltovapaata. Solnet huoltaa järjestelmiä kerran vuodessa. Seuraamme ja raportoimme järjestelmän tuottoa itse ja Solnet vastaa huolloista ja paneelitason seurannasta. Reaaliaikainen näkymä järjestelmään saatiin myös todella helposti tehtyä", Jylhä kertoo.

Pirkkalan projektin jälkeen Solnet on voittanut kaksi muuta kohdetta DHL:lle, joista toinen tulee Helsinki-Vantaan lentokentän viereen.

Joanna Viileinen,
Head of Marketing and Communication