Suomi

Aurinkovoimalan maa-asennus Koskisen tehtaalle vähentää merkittävästi päästöjä

Solnet Group on suunnittelut ja toimittanut maahan asennettavan aurinkovoimalan puutuoteyhtiö Koskiselle, joka on yli satavuotias kansainvälisesti toimiva puunjalostuksen erikoisosaaja.

Aurinkovoimala asennettiin Koskisen vaneri- ja lastulevytehtaille Järvelään tehtaan viereiselle tontille. Koskisen päätuotteita ovat erilaiset vanerit ja lastulevyt ja niiden tuotannossa käytetään paljon sähköä.

Aurinkovoimalan avulla saadaan vähennettyä tehtaan hiilidioksidipäästöjä noin 219 tCO2e ja sen avulla saavutetaan myös säästöjä käytetyn sähkön hinnassa.

Investoimalla aurinkopaneeleihin Koskisen puutuoteyhtiö kasvattaa uusiutuvan energian osuuttaan myös käyttämänsä sähkön osalta. Konsernin tarvitsema lämpöenergia tuotettiin vuonna 2022 jo noin 96 prosenttisesti bioenergialla, jonka polttoaine tulee suurelta osalta tuotannon sivuvirroista, kuten kuorihakkeesta ja sahanpurusta.

Aurinkovoimala käsittää yhteensä 3 670 aurinkopaneelia ja sen koko on 2 MWp. Voimala otettiin käyttöön vuoden 2023 lopulla.

Solnetin ylläpitopalvelut takaavat voimalan jatkuvan toiminnan sekä parhaan tuoton

Auringon paistaessa pilvettömältä taivaalta, paneelit voivat arkipäivinä hetkellisesti tuottaa 30 prosenttia koko tehdasalueen eli koivuvaneri- ja lastulevytuotannon sähköstä. Viikonloppuisin vastaava osuus on jopa 65 prosenttia. Vuositasolla aurinkosähkön keskimääräinen osuus on noin 4 prosenttia.

Koskisen tehdas otti myös aurinkovoimalan ylläpitopalvelun Solnetilta varmistaakseen voimalan jatkuvan toiminnan ja parhaan mahdollisen tuoton. Solnet valvoo etävalvonnan avulla voimalan toimintaa ja tuottoa reaaliajassa. Täten mahdolliset korjauksetkin saadaan tehtyä saman tien. Solnet tekee voimalalle myös säännölliset tarkastukset.

”Koskisen projekti on ollut meille erittäin mielenkiintoinen, sillä tässä olemme päässeet hyödyntämään tehtaan viereistä tonttia hyvään käyttöön ja lisäämään maa-asennusosaamistamme. Maa-asennuksia on voitu tehdä myös talviaikaan, vaikka kattoasennukset ovat olleet tauolla. Koskisen tehdas on hyvä esimerkki teollisuuden yrityksestä, jossa halutaan lisätä energiaomavaraisuutta ja vähentää sähkön hinnan vaihtelun ja mahdollisten tuotantokatkosten riskiä”, sanoo Veli-Matti Heimonen, Solnetin Suomen maajohtaja.

Joanna Viileinen,
Head of Marketing and Communication