Suomi
Vastuullisuus ROI
1 huhtikuuta 2022

Aurinkosähkö maalaa hyviä näkymiä pitkän aikavälin sijoitushorisonttiin

Vastuullistavoitteiden saavuttaminen ja tuottavuuden parantaminen ovat edistyksellisen sijoittajan strategiatyön ja liiketoiminnan kehittämisen ydintä. Aurinkosähkö on tässä yhtälössä hyvätuottoinen, matalan riskin investointi.

Institutionaalisen sijoittajan näkökulmasta vastuullisuus ei ole enää aikoihin tarkoittanut ylimääräistä ”vapaaehtoistoimintaa” ydinliiketoiminnan kyljessä. Kun ilmastonmuutosta pyritään nyt torppaamaan maailmanlaajuisilla toimenpiteillä, olisi reagoimatta jättäminen suurempi riski kuin ilmastotoimiin investoiminen.

Käytännössä kiinteistösijoittajat ovat nyt sellaisen haasteen edessä, jossa ilmasto ja sitä mukaa ympäristöregulaatio elävät jatkuvassa muutoksessa. Samaan aikaan energiantuotannon infrastruktuuri muuttuu, mutta rakennuskanta uudistuu hitaasti. Pitää tunnistaa riskit, mutta myös mahdollisuudet. Avainasemassa energiatehokkuuden parantamisen ja uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämisen saralla ovatkin osaavat kumppanit, jotka ymmärtävät sijoitusliiketoiminnan periaatteet ja tarjoavat suoraviivaisia ratkaisuja haasteisiin sekä tavoitteiden saavuttamiseksi.

Keva ja hiilijalanjäljen nollaaminen

Julkisen sektorin työeläkevakuuttaja Keva on esimerkki institutionaalisesta sijoittajasta, joka jatkuvasti edistää kiinteistösalkkunsa hiilijalanjäljen nollaamista pitkä sijoitushorisontti huomioiden. Yhteiskunnallisesti merkittävänä ja vastuullisena toimijana Keva on asettanut ympäristöstrategiansa tavoitteet korkealle.

Kevan energiatavoitteet:

  • Kiinteistökannan päästöt puolitetaan 2025 mennessä
  • Suorien kiinteistösijoitusten energiankäytön CO2-päästöt nollataan 2030 mennessä
  • Energiatehokkuus paranee 20% vuoteen 2030 mennessä
  • Kiinteistöissä paikan päällä tuotetun uusiutuvan energian osuus nousee 10%:iin 2030 mennessä

Oikeisiin asioihin keskittymällä tavoitteet saavutetaan ajallaan ja myös taloudellisilla mittareilla kannattavasti. Keva onkin hyvissä ajoin ryhtynyt käytännön toimiin ja merkittävien investointien myötä potkinut koko kiinteistöalaa eteenpäin vastuullisuuden tiellä. Samalla Keva:lla on ollut iso rooli uusiutuvan energiatuotannon markkinan – esimerkiksi PPA-sopimusmallin energianhankinnan – kehittämisessä.

Solnet kumppanina aurinkosähkön osalta

Kevan jo vuonna 2018 alkanut yhteistyö Solnetin kanssa polkaisi käyntiin yhden siihen aikaan suurimmista aurinkovoimaloista Suomessa. Hämeenlinnassa sijaitsevan kauppakeskus Goodmanin katolle asennettiin 2000 paneelin ja noin 600 kWp:n aurinkovoimala.

Goodmanin kiinteistöpäällikkö Jarmo Halonen kertoo, että kauppakeskus on hyödyntänyt kaiken aurinkovoimalla tuotetun sähkön sitten voimalan käyttöönoton syksyllä 2018. ”Käytännössä energiaa on ehtinyt kertyä jo reilusti yli gigawattitunnin verran, mikä vastaa vähentyneinä CO2- päästöinä pariasataa tonnia ja euroissa kuusinumeroista lukemaa”, Halonen summaa.

Sittemmin Solnet on toimittanut aurinkovoimaloita useisiin Kevan kiinteistöihin, kauppakeskuksien ohella toimisto- ja logistiikkatiloihin. Kumppanuuden avulla Keva saa tarvitsemansa aurinkoenergian asiantuntijatoimituksena – kokonaisvaltaisena palveluna suunnittelusta asennukseen ja ylläpitoon, muitta mutkitta, vastuullisuusviestinnän työkaluilla ryyditettynä.

Antti Lehmuskoski,
Antti on Solnetin ekologisesti ajatteleva ja toimiva humanisti, sekä toimii myynti- ja markkinointipäällikkönä Solnet Finlandissa.