Suomi

Aurajoki panostaa vastuullisuuteen ja valitsi aurinkosähkön Solnetilta

Aurajoki ja Solnet ovat äskettäin allekirjoittaneet sopimukset koskien aurinkovoimaloiden suunnittelua ja rakentamista Turun elektrolyyttisiä pinnoitteita tuottavalle laitokselle sekä Pirkkalan kuumasinkityslaitokselle.

Aurajoki Oy on vuonna 1967 perustettu metallien pintakäsittelypalveluihin ja infran teräsrakenteiden valmistamiseen erikoistunut yritys, joka on Suomen johtava alallaan. Aurajoki on valinnut vastuullisuuden strategiansa kulmakiveksi ja asetti tavoitteeksi vuoden 2022 syksyllä olla hiilineutraali vuoden 2024 alusta alkaen. Tämän tavoitteen he ovat nyt saavuttaneet toimialansa ensimmäisenä yrityksenä Suomessa.

Osana vastuullisuustavoitteitaan Aurajoki ja Solnet ovat äskettäin allekirjoittaneet sopimukset koskien aurinkovoimaloiden suunnittelua ja rakentamista Turun elektrolyyttisiä pinnoitteita tuottavalle laitokselle sekä Pirkkalan kuumasinkityslaitokselle.

”Toimialamme takia tuotantolaitoksemme käyttävät runsaasti sähköä ja yrityksemme kokee tärkeäksi tuottaa mahdollisimman paljon sähköä omaan käyttöömme aurinkosähkön avulla. Aurinkovoimaloiden koko tuotto käytetään tuotantomme pyörittämiseen”, kertoo Marko Rantala, Aurajoen liiketoimintajohtaja.

Oma aurinkovoimala soveltuu erinomaisesti paljon sähköä käyttävien teollisuusalojen sähkön tuotantoon sekä energiaomavaraisuuden lisäämiseen. EU:n uudistetun energiatehokkuusdirektiivin mukaan aurinkopaneelien asennuksia myös vaaditaan kaikkiin uusiin julkisiin ja liikekiinteistöihin vuoteen 2026 mennessä, remontoitaviin julkisiin ja kaupallisiin rakennuksiin vuoteen 2027 mennessä sekä kaikkiin uusiin asuinrakennuksiin vuoteen 2029 mennessä. Näiden lisäksi olemassa olevissa julkisissa rakennuksissa vaiheittaisesti vuoteen 2030 mennessä.

Vastuullisuus muodostuu useista eri toimenpiteistä

Aurajoki on jo siirtynyt käyttämään mm. sähkötrukkeja ja muita sähköisiä koneita ja ostanut hiilineutraalia sähköä. Hiilineutraaliutta edesauttaa rakennettavalla Liedon tehtaalla lämmön talteenottojärjestelmä, jonka avulla lämpöä syötetään myös kaupungin kaukolämpöverkkoon. Ostosähkö on jo hiilineutraalia, samoin käytetty kaukolämpö.

”Olemme päättäneet panostaa vastuullisuuteen strategiassamme, sillä näemme sen tärkeänä arvona yrityksellemme ja kilpailukykyämme lisäävänä tekijänä. Olemme tehneet jo useita toimenpiteitä saavuttaaksemme hiilineutraaliuden vuoden 2024 alusta alkaen”, kertoo Marko Rantala, Aurajoen liiketoimintajohtaja.

Yrityksen vastuullisuus koostuu siis monesta eri osa-alueesta, joista aurinkosähkö on myös tärkeässä roolissa. Vastuullisuuden lisäksi aurinkosähkön avulla voidaan myös tasata sähkön hinnan vaihteluita. Näiden lisäksi Aurajoki käyttää myös kulutusjoustoa ja he ovat tehneet pitkät sähkösopimukset, joihin osana kuuluu sähkösuojaukset vuoteen 2025 ja 2026 asti.

Vastuullisuuteen ja sähkön hinnan vaihteluiden tasaamiseen tarvitaan useita eri keinoja ja yrityksen hiilineutraalius on monen asian summa. Tässä yhtälössä aurinkosähköllä on oma tärkeä paikkansa, jonka takia Aurajoki päätyi valitsemaan oman aurinkovoimalan.

”Turun tehtaan kattopinta-ala on 10 000 neliötä, joten onhan se järkevää laittaa sekin myös tuottamaan. Saadaan katto hyötykäyttöön ja sen avulla pian myös itse tuottamaamme sähköä”, sanoo Rantala.

Turvallisuus on Aurajoelle erittäin tärkeää

Koska Aurajoki toimii kemian alalla, jossa turvallisuus on kaikin puolin erittäin tärkeää, niin TUKES on ollut mukana keskusteluissa heti alusta alkaen koskien aurinkovoimalan turvallisuutta. Yksi syy valita aurinkovoimala Solnetilta oli juuri turvallisuus.

”TUKES on tarkastanut Solnetin ratkaisun ja totesi heidän tarjoamansa älykkään aurinkojärjestelmän hyväksi ja turvalliseksi. Voimalan täytyy olla käyttövarma, myös poikkeustilanteet huomioiden. Solnetilta saimme vastaukset kaikkiin kysymyksiimme nopeasti ja myyntiprosessi sujui mutkattomasti. Viestintä on ollut tiivistä puolin sun toisin ja olemme saaneet kattavan kuvan aurinkosähköstä ja kaikesta siihen liittyvästä. Solnet auttoi myös Business Finlandin tukien hakemisessa. Tämä kaikki on todella tärkeää, koska aurinkosähkö ei kuulu meidän ydinliiketoimintaamme, vaan siihen on omat asiantuntijansa. Me voimme keskittyä omaan ydinliiketoimintaamme”, Rantala summaa.

Joanna Viileinen,
Head of Marketing and Communication