Smart solar solutions
Älykäs aurinkosähkö

Älykkäät aurinkosähköratkaisut

Turvaa tulevaisuutesi IoT-teknologiaa ja dataa hyödyntävällä
älykkäällä aurinkosähköratkaisulla.

Ota yhteyttä

Mitä älykäs aurinkosähkö tarkoittaa?

Ilmastonmuutos, digitalisaatio ja siirtyminen keskitetystä hajautettuun muuttavat tapaa, jolla kulutamme ja tuotamme sähköä. Datakeskeiset ja IoT:n tukemat älykkäät aurinkosähköjärjestelmät auttavat ratkaisemaan sen, miten aurinkoenergia voisi tuottaa jopa neljänneksen Euroopassa kulutetusta sähköstä vuoteen 2050 mennessä. Älykäs aurinkosähkö perustuu moduulitasolla tapahtuvaan optimointiin ja ominaisuuksiin. Nämä turvaavat tulevaisuutesi aurinkoenergian tuotannon ja varastoinnin osalta.

Data_scrabble_desktop_1172_782

IoT- ja datapohjaiset ominaisuudet

Nykyaikaiset älykkäät aurinkosähköratkaisut tuottavat tarkkaa reaaliaikaista tietoa aurinkovoimalastasi. Tietoa voidaan hyödyntää eri tarkoituksiin, aurinkovoimalan tehostamisesta ja operatiivisten kustannusten hallinnasta aina yritys- ja markkinointiviestintään. IoT ja data mahdollistavat tyypillisesti aivan uusia, yllättäviäkin ominaisuuksia: älykäs aurinkosähkö voi esimerkiksi parantaa kiinteistösi turvallisuutta.

Lista älykkään aurinkosähkön hyödyistä on pitkä

Aurinkovoimalan käyttöikä on tyypillisesti yli 30 vuotta. Nyt rakennettava aurinkovoimala kohtaa elinkaarensa loppuvaiheessa 2050-luvulla aivan erilaisen maailman kuin nykyään. Aurinkovoimalasi kyvystä toimia myös tulevaisuudessa on siis syytä varmistua. Kiinnitä huomiota myös korkeampaan tuottoon, helpompaan ylläpitoon, korkeampaan turvallisuustasoon, investoinnin läpinäkyvyyteen ja moniin muihin asioihin.

firemen_desktop_1172_782

Turvallisuus

Älykkäät aurinkovoimalat mahdollistavat pidemmälle vietyä turvallisuutta asentajille, käyttäjille ja pelastushenkilöstölle. Tavanomaisten aurinkopaneelien ongelma on, että ne tuottavat sähköä aina, kun on valoa. Moduulitason virran optimoijat mahdollistavat tasavirtajohtojen valvonnan ja jännitteen alentamisen aina, kun mahdollisia ongelmia esiintyy. Koko paneelikentän jännite voidaan myös alentaa turvalliselle tasolle, jotta pelastuslaitos voi työskennellä normaalisti ilman pelkoa sähköiskusta. Muista, että kiinteistösi arvo on moninkertainen verrattuna aurinkovoimalasi arvoon - investoi siis turvallisuuteen.

Lower_opex_desktop_1172_782

Alemmat operatiiviset kustannukset

Aurinkosähkö säästää energiakustannuksia: jokainen omalla katolla tuottamasi megawattitunti pienentää sähkölaskuasi. Toki aurinkovoimalatkin vaativat huoltoa, mutta älykkäät aurinkovoimalat mahdollistavat ylläpidon huomattavasti pienemmin kustannuksin. Älykäs järjestelmä valvoo ja tuottaa tietoa yksittäisen aurinkopaneelin tasolla. Valvontaportaalin paneelitasoinen vikamonitorointi ja hälytykset mahdollistavat lyhyemmät vikaseisokit. Älykäs aurinkosähköjärjestelmä pystyy ohittamaan yksittäisen aurinkopaneelin vian niin, että se ei vaikuta muiden paneelien suorituskykyyn tai aiheuta vaaraa kiinteistölle.

Futureproof_desktop_1172_782

Turvaa tulevaisuutesi

Aurinkovoimala on investointi, jolla on erittäin pitkä elinkaari. Onkin syytä varmistua, että voimalasi toimii myös tulevaisuudessa ja on helposti päivitettävissä uusilla ominaisuuksilla. Lähitulevaisuudessa aurinkovoimalat liitetään energian varastointijärjestelmiin, virtuaalisiin voimalaitoksiin ja erilaisiin sähköverkkopalveluihin, kuten taajuuden säätöön ja kysyntäjoustoon. Ja täytyy muistaa, että nyt rakennettava aurinkovoimalasi on yhä toiminnassa 2050-luvulla. Paras tapa varautua tulevaisuuteen onkin sijoittaa älykkääseen aurinkosähköön, joka hyödyntää tämän hetken kehittyneimpiä data- ja IoT-ratkaisuja.

High_ROI_desktop_1172_782

Korkein pääoman tuotto

Älykkäät aurinkovoimalat takaavat parhaan tuoton investoinnillesi. Ne tuottavat enemmän energiaa, ovat helpompia ylläpitää ja niiden seisokit ongelmatilanteissa ovat lyhyempiä. Perinteisessä aurinkovoimalassa heikoin paneeli heikentää kaikkien saman rivin paneelien suorituskykyä. Älykäs aurinkovoimala minimoi paneelien erilaisesta ikääntymisestä, varjoisuudesta, likaantumisesta tai teknisistä virheistä johtuvat tuotantoerot. Älykäs aurinkovoimala voi myös ohittaa rikkoutuneet komponentit niin, että ne eivät vaikuta muiden komponenttien sähköntuotantoon. Ylläpito on nopeaa ja helppoa järjestelmän tuottaman paneelitason datan ansiosta.

Monitoring_desktop_1172_782

Reaaliaikainen seuranta

Älykkäät aurinkovoimalat tuottavat tarkkaa, reaaliaikaista tietoa, joka on helppo integroida olemassa oleviin kiinteistön- ja energianhallinta-järjestelmiin. Se myös mahdollistaa helpon, kustannustehokkaan ja visuaalisen tavan hallita järjestelmäkokonaisuutta keskitetysti. Tietojärjestelmän avoin rajapinta auttaa myös aurinkovoimalasi tuotannon viestimisessä eri markkinointikanavissa.

Jouko_Riihimäki_Oy_Soya_Ab_desktop_1246_832

Turvallisuus ja luotettavuus

“Solnetin järjestelmä on vähän kuin aurinkoenergian internet, jos yksi solmu kaatuu, niin koko järjestelmä ei silti mene tukkoon"

 

Jouko Riihimäki,
kaupallinen johtaja, Oy Soya Ab
Varaa konsultointi

Haluatko tietää, miten älykäs aurinkosähkö voi ratkaista eteesi tulevat haasteet?

Ole edelläkävijä ja tutustu tulevaisuuden ratkaisuihin jo nyt!

Varaa konsultointi